تجهیزات پزشکی

مدیریت تجهیزات پزشکی

مدیریت تجهیزات پزشکی

مديريت تجهیزات پزشکی (که گاهی مهندسي باليني، مديريت مهندسي باليني، مديريت فنآوري باليني، مديريت فناوري سلامت، مديريت تجهيزات پزشکي، نگهداري بيومديکال، مديريت تجهيزات بيومديکال و مهندسي زيست پزشکی نیز نامیده میشود) يک اصطلاح برای متخصصانی است که عمليات ها را مديريت ، بهبود بهره وری و ایمنی را تجزيه و تحليل و از خدمات مراقبت بهداشتی پشتیبانی میکند. این مدیران فن آوری مراقبت های بهداشتی، بسیار شبیه سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی هستند که به تخصص ها ی خاص و یا سلسله مراتب سازمان های مختلف اشاره دارند.

تجهیزات پزشکی نقش حیاتی در مراقبت های بهداشتی ایفا می کند؛ با این حال، زمانی که به درستی استفاده یا نگهداری نشود، می توانند آسیب های جدی ای به وجو آورند. در بسیاری از موارد، آسیب های بیمار به دلیل این فرض است چه کسی ممکن است کالیبراسیون، اصلاح یا تعمیر تجهیزات را انجام دهد. بنابراین مدیریت تجهیزات پزشکی و تعهد به ایمن بودن آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. متخصصین مهندسی بالینی باید به طور مداوم به بررسی و بهبود استراتژی های مدیریت تجهیزات پزشکی خود بپردازند تا در تکنولوژی تجهیزات و نیز افزایش انتظارات سازمان های بهداشتی پیشرفت حاصل شود. در مدیریت تجهیزات پزشکی، تمرکز باید بر روی خطرات ناشی از خرابی تجهیزات باشد نه روی تجهیزاتی با بالاترین نیازهای تعمیر و نگهداری.

تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی

دو موضوع اصلی که بر روی سیاست های مدیریت تجهیزات پزشکی تأثیر می گذارد شامل آموزش استفاده ایمن از وسایل پزشکی و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه میشود. سرویس مدیریت تجهیزات پزشکی، با استفاده از پشتیبانی حرفه ای علمی و فنی و مشاوره، از استفاده موثر از طیف گسترده ای از وسایل پزشکی حمایت می کند. این خدمات بر روی دستگاه های پزشکی، ویژگی ها و محدودیت ها و کاربرد آنها در یک محیط بالینی متمرکز است. این سرویس حوادثی را بررسی می کندکه ممکن است شامل تجهیزات پزشکی باشد. علاوه براین، این خدمات به برنامه ریزی روش های آموزشی برای وسایل پزشکی و همچنین توسعه مواد آموزشی و ارائه آموزش کمک کرده و روش های ارزیابی و ثبت صلاحیت کارکنان بالینی در استفاده از وسایل پزشکی را توسعه می دهد.

ثبت نام دوره مدیریت تجهیزات پزشکی