ماساژ ورزشی

ماساژ ورزشی چیست ؟

ماساژ ورزشی ، نوعی ماساژ شامل دستکاری بافت نرم است که افراد درگیر فعالیت بدنی منظم از آن بهره میبرند. ماساژ ورزشی به حل مشکلات مربوط به عدم تعادل در بافت نرم که حاصل فعالیت بدنی تهاجمی و تکراری و شدید هستند، کمک می کند. استفاده از ماساژ ورزشی قبل و بعد از ورزشی ممکن است عملکرد را بهبود بخشد، به بهبود کمک کرده و مانع از آسیب شود.
ماساژ ورزشی می تواند نقش مهمی در زندگی هر یک از ورزشکاران بازی کند و مزایای جسمی، فیزیولوژیکی و روانی بسیاری نیز دارد. این ماساژ می تواند به حفظ بدن در شرایط بهتر کمک کرده، مانع از آسیب و از دست دادن تحرک شود، بافت عضلانی آسیب دیده را درمان و تحرک را بازیابی کند و عملکرد زندگی حرفه ای را توسعه دهد.

ماساژ ورزشی
ماساژ ورزشی

ماساژ ورزشی به دو روش قبل از فعالیت و بعد از فعالیت انجام میشود. ماساژ قبل از فعالیت ، از کشش دینامیکی استفاده کرده و به بافت همبند امکان حرکت کامل را میدهد پس احتمال آسیب، کاهش می یابد. ماساژ پس از فعالیت، بر بازیابی و بهبود بافت عضلانی متمرکز است و ممکن است بر انجام ورزش های دیگر تاثیر بگذارد. این نوع، شامل حرکات طولانی ای است که سموم مسبب درد عضلات و مفاصل را از بین میبرد.

آموزش ماساژ ورزشی، شامل دوره های نظری و عملی به منظور تسلط بر تمام بخش های آموزش حرفه ای است. ماساژ ورزشی برای حذف اسید لاکتیک بیش از حد ناشی از کار و تمرین شدید عضلات و تقویت و درمان هیپرتروفی عضلانی مورد استفاده قرار میگیرد. ماساژ های ورزشی به ورزشکاران حرفه ای و تفریحی و همچنین برای کسانی که در معرض تلاش فیزیکی بیشتری هستند توصیه می شود .

این ماساژ ها مخصوصا برای درمان صدمات ورزشی (آسیب عضلانی و تاندون، مچ پا و جوش) به کار می روند. همچنین، میتوان ماساژ را در طول تمرین ورزشی، قبل از مسابقات و یا در مسابقات (در بخش های خاص) و به عنوان تقویت کننده برخی از ویژگی های ورزشکاران انجام داد.

ثبت نام دوره ماساژ ورزشی