نرم افزار Matlab

نرم افزار Matlab چیست ؟

نرم افزار Matlab محیط محاسباتی عددی چند نمونه یست. زبان برنامه نویسی Matlab ، امکان دستکاری ماتریس، ترسیم توابع و داده ها، اجرای الگوریتم ها، ایجاد رابط کاربری و ارتباط با برنامه های نوشته شده به زبان های دیگر از جمله C، C ++، C #، Java، Fortran و Python را فراهم میکند. Matlab ، سیستم تعاملی است که عنصر داده اولیه آن یک آرایه است که به ابعاد نیازی ندارد و امکان حل بسیاری از مشکلات محاسبات فنی، فرمول های ماتریس و بردار، را در کسری از زمان برای نوشتن یک برنامه در یک زبان غیر فعالی مانند C و Fortran فراهم میکند.
دوره MATLAB شامل مباحث تکرار، توابع، آرایه ها و بردارها، رشته ها، بازگشت، الگوریتم ها، برنامه نویسی شی گرا و گرافیک MATLAB است. علاوه براین ، این زبان برای ایجاد پیچیدگی، ابعاد، داده های فازی، اعداد نادرست، تصادفی، شبیه سازی و نقش تقریبی طراحی شده است.

نرم افزار Matlab
نرم افزار Matlab

بنابراین داشتن تجربه و آگاهی کافی درزبان برنامه نویسی و برخی از انواع دانش محاسبات ضروری است. با اتماتم دوره MATLAB دانشجویان باید قادر به طراحی، کد گذاری و تست برنامه های کوچک MATLAB باشند.
برنامه آموزش MATLAB ،دوره برنامه نویسی مقدماتی است که از نرم افزار MATLAB برای نشان دادن مفاهیم عمومی در علوم رایانه و برنامه نویسی استفاده می کند. دانشجویانی که با موفقیت این درس را تکمیل کنند، با مفاهیم کلی در علوم رایانه آشنا شده و به درک کلی از مفاهیم برنامه نویسی به دست می یابند . برنامه آموزش نرم افزار MATLAB به سه مرحله تقسیم می شود: اول، شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه ترجمه ای مستقیم از مفاهیم زبان Matlab به پایتون انجام دهند. سپس، بهینه سازی اسکریپت ها با استفاده از ساختار و توابع داده های پایتونی بیشتر نشان داده می شود. درآخر، کد به سوپر کامپيوترها منتقل خواهد شد که برنامه نویسی موازی اولیه (MPI) برای بهره برداری موازی در محاسبات استفاده می شود.

ثبت نام دوره نرم افزار محاسبات عددی متلب(MATLAB)