طراحی معماری داخلی

طراحی معماری داخلی چیست ؟

طراحی معماری داخلی ، به طراحی معماری داخلی انواع مختلف فضاها میپردازد که مستلزم در نظر گرفتن عملکرد و ظاهر فضا ست. به طور معمول، معماران داخلی در طراحی و ساخت فضای داخلی برای ایمنی ، عملکرد و زیبایی شناسی تخصص داشته، به دوام و قدرت مصالح ساختمانی آگاه بوده و در استفاده از نور، رنگ و بافت در فضا نیز مهارت کافی دارند. علاوه بر این، معماران داخلی طرح هایی را برای ایجاد یا تغییر فضای خانه های خصوصی یا ساختمان های تجاری و با توجه به خواست مشتریان ترسیم میکنند. و در طراحی فضاها به ساخت و ساز داخلی، نور و مبلمان توجه دارند. البته معماری داخلی با طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی کمی متفاوت است. طراحی داخلی حرفه ای گسترده ای است که تمام جنبه های برنامه ریزی و طراحی فضاهای داخلی محیط را در نظر میگیرد. در حال که، دکوراسیون داخلی صرفا به دکوراسیون و یا کار گیری هنردر فضا از جمله مبلمان و طرح های رنگی مرتبط است.

طراحی معماری داخلی
طراحی معماری داخلی

برنامه های آموزش معماری داخلی بر روی توسعه دانش مربوط به استراتژی های استفاده مجدد و طراحی فضاهای داخلی برای استفاده های خاص از جمله پروژه های گوناگون نهادی، تجاری و مسکونی متمرکز است. دوره کار آموزی طراحی شامل موضوعات حرفه ای، کاربردی و عنوانهای فنی و نظری مربوط به تاریخ طراحی داخلی، روش های ساخت داخلی، مسائل اجتماعی ، یکپارچه سازی برنامه نویسی، مواد سطح و جزئیات، توسعه و ساخت نمونه های اولیه مفهومی / کاربردی مبلمان، نظریه مبلمان، طراحی روشنایی الکتریکی پیشرفته بوده؛ و نظریه طراحی پایدارنیز در سراسر برنامه آموزشی تلفیق شده است.
هدف دوره معماری داخلی دانشجویانی هستند که پیش زمینه ای از هنر، طراحی و معماری دارند. این مجموعه طیفی از پروژه های استودیویی، موضوعات تخصصی و دوره های نظری متضاد را ارائه می دهد .
مدارک رشته معماری داخلی شامل فوق دیپلم ،کارشناسی و کارشناسی ارشد است

ثبت نام دوره آموزشی معماری داخلی