روانشناسی نوجوان

یادگیری روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی نوجوان ( یا رشد کودک)، روندهای روانشناسی کودک و مخصوصا تفاوت این روندها با افراد بزرگسال، چگونگی رشدشان از تولد تا بلوغ و چگونگی و دلیل تفاوت یک کودک با دیگری را مطالعه میکند. روانشناسان کودک، کودکان و نوجوانان را ارزیابی و درمان می کنند. آنها به کودکان کمک می کنند تا با استرس هایی مانند طلاق، مرگ و انتقال خانواده یا مدرسه مواجه شوند. بنابراین، مراجعه کنندگان آنها ممکن است شامل کودکان با انواع مسائل مربوط به توسعه، از ناتوانی در یادگیری تا بیماری های شدید روانی باشند. از طرف دیگر، هدف اصلی روانشناسی نوجوانان، تشویق به درک مسائل توسعه، تأثیرات اجتماعی فرهنگی و تأثیرات بیولوژیکی است که موجب کاهش سلامت روان نوجوانان می شوند. با توجه به این دانش ، روانشناسان می توانند راهبردهای را برای بهبود رفاه و عملکرد کودکان پیش دبستانی و نوجوان ارائه دهند.

روانشناسی نوجوان
روانشناسی نوجوان

دوره های روانشناسی کودک و نوجوان، برنامه فشرده ای را برای درک، ارزیابی و درمان طیف وسیعی از مشکلات روانی و آموزشی که ممکن است جوانان تجربه کنند، ارائه می دهد. بنابراین، دانشجویان باید به درک عمیق و دانش عملی در زمینه های مدل های نظری توسعه اجتماعی-عاطفی و شناختی و تعامل عوامل خطر و پیشگیرانه در رشد غیرمعمول، راههای تمایز پیشرفت های معمول از غیر معمول و استفاده از سیستم های طبقه بندی اختلالات دوران کودکی، ارزیابی اطلاعات کودک یا نوجوان، آموزش رفتاری کودک، درمان شناختی نوجوان و یا درمان راه حل محور گروه های کوچکی از کودکان وانتخاب و اعمال مناسب ترین روش مداخله برای هر بخش از مشکل برسند.
برنامه آموزش روانشناسی کودک و نوجوان بر مشکلات روانشناختی و آموزشی در دوران کودکی و نوجوانی تمرکزدارد اما شناخت رشد غیرمعمول نیازمند شناخت صحیح رشد طبیعی است. در این برنامه، دانشجویان مهارت هایی را برای قدر ت دادن به جوانان و خانواده ها و آموزش غلبه بر مشکلات روانی که ممکن است در میان کودکان و نوجوانان ایجاد شود، توسعه میدهند.و در رشد طبیعی کودکان و نوجوانان و مشکلات روحی احتمالی آنها خبره میشوند. علاوه بر این، این برنامه آموزش روانشناسی کودک و نوجوان به دانشجویان کمک میکند تا مشکلاتی که کودکان و نوجوانان با آن مواجه شدند را شناسایی، ارزیابی ودرمان کنند.

ثبت نام دوره روانشناسی کودک و نوجوان