دکوراسیون داخلی در معماری

اصول طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

اگر چه مردم اغلب فکر می کنند طراح داخلی و دکوراتور داخلی یکسان هستند، اما وظایف و مهارتهای متفاوتی دارند . دکوراتورهای داخلی هنگام طراحی دکوراسیون داخلی در معماری ، فقط برای دیوار رنگ انتخاب می کنند در حالی که طراحان داخلی آن را به خاطر ساختار اتاق تغییر می دهند. دکوراتور داخلی با افزودن لوازم جانبی مانند پرده و فرش به اتاق روح میدهند اما طراحان داخلی بهترین استفاده را از فضا میکنند.

دوره طراحی دکوراسیون داخلی در معماری بر زیبایی شناسی فضایی یعنی اینکه چگونه یک طرح طبقه باز با مکمل مبلمان و دکورهای دکوراسیون جفت شده یا با استفاده نور خاص ، فضای متفاوتی ایجاد میشود متمرکز است. یکی از مسئولیت های دکوراتور داخلی اینست که فضا های خالی را پر کند. دکوراتور داخلی به طور معمول از ابتدا تا انتها با یک سبک طراحی کار میکند تا تدوام و یکپارچگی در فضا ایجاد شود. علاوه بر این ،درکوراتور داخلی بر اساس انتخاب رنگ، بافت و الگوهایی که با مفهوم سبک کلی سازگار است، بامشتری کار می کند.

دکوراسیون داخلی در معماری
دکوراسیون داخلی در معماری

بعد از اتمام برنامه آموزش طراحی دکوراسیون داخلی در معماری ، دانشجویان باید بتوانند ویژگی های شخصی و حرفه ای تزئینات داخلی را شرح دهند، فرصت های شغلی را برای افرادی که آموزش مناسب دیده اند مشخص کنند، اصول و تئوری های عمومی طراحی، نظیر عناصر طراحی و اصول، نظریه ها و اصول رنگ، و نظریه های ترکیب و همچنین عوامل انسانی را توضیح دهند، تفاوت بین عناصر و اصول طراحی دو و سه بعدی را شرح دهند، طرح بندی، طراحی و دستکاری طرح داخلی را توضیح دهند و چگونگی ارتباط با هرکدام از مشتریان کسب و کار را بدانند تا بتوانند نیازهای مشتری را بشناسند. دکوراتور داخلی باید در بسیاری از رشته های مختلف، از جمله معماری و دکوراسیون دانش کافی داشته باشد و در کارش با پیمانکاران معماری،الکتریک، نقاشان، متخصصان پنجره و درب، سازندگان مبلمان و هنرمندان و مجسمه سازان همکاری دارد.

ثبت نام دوره طراحی دکوراسیون داخلی در معماری