رنگ در دکوراسیون

تاثیر رنگ در دکوراسیون

تاثیر رنگ در دکوراسیون

ما با رنگ ، سایه و نور احاطه شده ایم. هر چند گاهی اوقات حتی متوجه نمی شویم اما بر خلق و خوی ما تاثیر می گذارد و هر رنگ معنایی دارد و با فرمت ذهن ما در هم آمیخته است. علاوه بر این، رنگ یکی از عناصر حیاتی است که در بحث تاثیر دکوراسیون داخلی از اهمیت خاصی برخوردار است. و درست همانطور که نباید یک ساختمان را بدون نقشه های ساخت و ساز شروع کرد، بدون برنامه ریزی دقیق برای رنگ کردن فضاهای داخلی نیز نباید اقدامی صورت گیرد.

دوره تاثیر رنگ در دکوراسیون ، دوره کوتاهی ست که برای آشنایی با اصول اولیه طراحی شده است و برای دانشجویان که به دنبال راه اندازی کسب و کار در طراحی داخلی بوده یا علاقه مند به کارحرفه ای به عنوان طراح داخلی هستند، عالی است. در پایان دوره، دانشجویان دوره حرفه ای طراحی داخلی ارائه شده را تکمیل می کنند.

رنگ در دکوراسیون
رنگ در دکوراسیون

دانشجویان از طریق مراحل توسعه مفهوم طراحی، برنامه ریزی طرح چرخه، طرح رنگی، انتخاب مواد ، مبلمان مناسب و لوازم جانبی و توسعه طرح نهایی طراحی، این دوره را میگذرانند. همچنین ، این دوره عناوینی مانند چرخه رنگ، رنگ بیرونی، روانشناسی رنگ، رنگ – تن، طرح های رنگی، عناصر رنگی و معماری، پارچه و پرده، روشنایی، مبلمان نرم، فضای اتاق خواب، غنی سازی و لوازم جانبی واهداف را پوشش میدهد.

استفاده از رنگ ها و تاثیر آن در دکوراسیون ، به عنوان ترجمه طرح های رنگ انتزاعی، نظریه ها و معانی به مواد واقعی به خلاقیت، قضاوت و اغلب افراد با تجربه نیاز دارد. با این حال، به کارگیری روش سازمان یافته و برنامه ریزی پیشنهادی رنگ ها می تواند منجر به استفاده موفق از رنگ ها شود. طرح های رنگی مختلف ممکن است به طور مستقیم در طرح های رنگ واقعی قابل اجرا نباشند، اما درک روانشناسی رنگ و نمادها نقش مهمی در انتخاب رنگ برای فضاهای داخلی در تنظیمات مختلف برای عملکرد های مختلف بازی می کند.

ثبت نام دوره تاثیر رنگ در دکوراسیون