ماساژ بافت عمقی

ماساژ بافت عمقی چیست ؟

ماساژ بافت عمقی ، بیشتر ساختارهای بافت عمیق تر عضله ، که به عنوان بافت همبند شناخته میشود ، را هدف قرار داده و بسیاری از تکنیک های آن مشابه ماساژ سوئدی اما با فشار عموما شدیدتر است. هنچنین، این ماساژ از انواع بسیار متمرکز است زیرا درمانگر برای آزاد شدن تنش عضلانی یا گره ها کار می کند. فردی که قرار است ماساژ بافت عمیق را در یافت کند، به طور معمول بر روی معده یا پشت قرار گرفته و درمانگر آموزش دیده، ماساژ را با فشار عمیق به مناطق هدف بدن شروع میکند. ماساژ بیشتر به این دلیل مفید است که باعث تحریک جریان خون و تسکین تنش عضلانی ،کاهش استرس روانی و آزاد سازی هورمون های شادی مانند سروتونین و اکسي توسين میشود.

مزیتهای ماساژ بافت عمقی مواردی مانند درمان درد های مزمن پشت، کاهش استرس و فشار خون و بیماری قلبی ، کاهش تنش و اظطراب و تنش عضلانی، درد کمر، بهبود جراحات (به عنوان مثال جوش)، بهبود آسیب های شدید مثل سندرم تونل کارپ، مشکلات پوستی، تنش عضلانی در همسترینگ، استئوآرتریت، سیاتیک و سندرم پیریفورمیس را در بر میگیرد.

ماساژ بافت عمقی
ماساژ بافت عمقی

این امکان وجود دارد که گاهی زمان انجام ماساژ، روی بخشی از بافت های خاص احساس ناراحتی یا درد داشته باشید. دراین موارد، باید ماساژور را مطلع کنید تا تکنیک را تغییر یا تعدیل کند و اگر بافت عضلات سطحی سفت باشد، تکنیک را با نرمش بیشتری انجام دهد. بنابراین، درد لزوما خوب نبوده و لزوما نشانه خوب کار کردن ماساژور نیست. در واقع، بدن ممکن است در پاسخ به درد تنش شدیدتری نشان داده و مانع دسترسی به بافت عمیق تر شود.

آموزش ماساژ بافت عمقی، بر بازسازی لایه های عمیق عضلات و بافت همبند تمرکز داشته ، مهارت های لازم برای انجام این درمان را دراختیار افراد میگذارد و برای بخش های سفتی مانند گردن سفت، پشت و شانه ها مفید است.

ثبت نام دوره ماساژ بافت عمقی