طراحی وب

طراحی وب سایت

طراحی وب ، بسیاری از مهارت ها و رشته های مختلف در تولید و پشتیبانی ازوب سایت ها را در بر میگیرد. حورزه های مختلف آن شامل طراحی گرافیک وب، طراحی رابط ، طراحی تجربه کاربر و بهینه سازی موتور جستجو میشود. اصطلاح وب به طور معمول برای توصیف روند طراحی مربوط به طرف سرویس گیرنده وب سایت استفاده می شود. تقریبا با مهندسی وب در ابعاد وسیعتر توسعه وب همپوشانی دارد. انتظار میرود که طراحان وب از قابلیت کاربرد پذیری وب آگاه بوده و اگر در ایجاد نشانه گذاری نقشی دارند، باید نسبت به دستورالعمل های دسترسی به وب به روز باشند.
رشته طراحی وب به بخش زیبایی شناختی وب سایت و کاربردهای آن اشاره دارد. بنابراین، طراحان وب از طرح های مختلف طراحی مانند Adobe Photoshop برای ایجاد طرح و سایر عناصر بصری وب سایت استفاده می کنند. طراحان وب ابتدا قالب های wireframe را ساخته و سپس مرحله طراحی را شروع میکنند. طراحان وب ممکن است از اصول طراحی اولیه برای رسیدن به یک طرح زیبا استفاده کنند که تجربه مفیدی هم در اختیار کاربر قرار دهد.

طراحی وب
طراحی وب

یکی از نکا تی که در آموزش طراحی وب سایت اهمیت دارد این است که پیش از طراحی بدانید برای چه افرادی وب سایت طراحی میکند. زیرا شناخت این افراد کمک می کند تا به سهولت وب سایتی بسازید که به خوبی ارتباط برقرار کند.
دوره های طراحی وب سایت شاملAdobe Flash, web hosting , SEO, Adobe Dream wear, Java Script Adobe Photoshop, HTML. XHTML, CSS, هستند.
گواهینامه طراحی حرفه ای وب برای کسانی صادرمیشود که قبلا طراحی وب را تجربه کرده اند. اگر فرد متقاضی دانش کافی در این زمینه داشته باشد، تنها کار برای صدور گواهینامه، شرکت در امتحان است. و سازمان جهانی وب، گواهینامه های سطح مبتدی ، متخصص و حرفه ای را برای طراحان وب ارائه می دهد.

ثبت نام دوره طراحی وب سایت مقدماتی