مدیریت ریسک

مراحل روند مدیریت ریسک

طبق گفته ” آرتور ویلیام ” و ” ریچارد هین” در کتاب مدیریت ریسک و بیمه ، روند مدیریت ریسک شامل شش مرحله زیر است:

  • تعیین اهداف سازمان
  • شناسایی خسارات
  • ارزیابی احتمالات
  • انتخاب گزینه ها
  • اجرای راه حل
  • نظارت بر نتایج

هدف اصلی سازمان، ترقی، استراتژی مدیریت انواع ریسک ها را مشخص میکند. شناسایی و مدیریت ریسک، مفاهیم ساده ای هستند. به عنوان مثال، احتمال دارد که زلزله خسارتی ایجاد کند اما اگر تجهیزاتی که در معرض خطر هستند در ایالات متحده باشند، احتمال زلزله کم است ومدیریت آن در اولویت کمی ست.

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

کسب و کاره ، شیوه های زیادی برای مدیریت دارند که شامل پرهیز کردن، کاهش دادن، فرض کردن و انتقال ریسک است. پرهیز کردن یا جلو گیری از ریسک شامل انجام اقداماتی برای جلوگیری ازاتفاق افتادن خسارت است و کارکنان برای این نورد آموزش می بینند. مثال دیگر اینکه، ممکن است شرکت دارویی محصولی را به دلیل مسئولیت احتمالی بازاریابی نکند.
ریسک بدین معنی ست که بپذیریم خسارت اتفاق می افتد و باید نتایج آنرا بپذیریم. کاهش ریسک یا کاهش خسارت شامل انجام اقداماتی برای کاهش خسارت احتمال مانند نصب کپسول آتش نشانی ست.
انتقال ریسک ، شیوه انتقال مسئولیت خسارت به طرف دیگر از طریق قرارداد است. معمولترین مثال انتقال ریسک، بیمه است که به شرکت امکان پرداخت حق بیمه ماهانه برای محافظت در برابر تصادفات خودرو، سرقت و یا تخریب اموال، معلولیت کارکنان یا انواع خطرات دیگررا میدهد. به دلیل هزینه های بیمه، گزینه های بیمه معمولا زمانی انتخاب می شوند گزینه های دیگر برای مدیریت ریسک به اندازه کافی محافظت کننده نباشند. شناخت و آشنایی با انواع مختلف بیمه نامه، بخشی مهمی از روند مدیریت ریسک است. ابزار مدیریت ریسک نهایی، حفظ خود ریسک است که گاهی اوقات به عنوان “خود بیمه” شناخته می شود. شرکت هایی که این گزینه را انتخاب می کنند، در صورت خسارت از حساب یا صندوقی ویژه استفاده می کنند.
هر ترکیبی از این ابزار مدیریت در مرحله پنجم فرآیند، اجرا، اتفاق می افتد. مرحله نهایی ،نظارت، شامل بررسی منظم ابزارهای مدیریت ریسک شرکت برای تعیین این است که آیا نتایج مورد نظر به دست آمدند یا نیاز به اصلاح نیاز دارند. کسب و کار ” نیسشن”، برخی از ابزارهای آسان مدیریت ریسک را برای کسب و کارهای کوچک مشخص کرده که شامل: حفظ کیفیت کار، کارمندان آموزش موثرکارکنان و نگهداری کامل تجهیزات، نصب قفل های قوی، آشکارسازهای دود، و خاموش کننده های آتش ، حفظ دفتر از هر گونه خطر، بک آپ از داده های کامپیوترو اغلب ذخیره ایمن پرونده ها است.

لیست دوره های مدیریت ریسک