Revit 2017

نرم افزار Revit 2017

نرم افزار Revit 2017

Revit 2017 ، نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساخت برای معماران، مهندسان سازه، مهندسان MEP، طراحان و پیمانکاران است که توسط Autodesk توسعه داده شده است. این نرم افزار زمینه طراحی ساختمان ، ساختار و اجزای آن در 3D، حاشیه نویسی مدل با عناصر پیش نویس دو بعدی و دسترسی به اطلاعات ساختمان از پایگاه داده ساختمان را برای کاربران فراهم میکند.2017 Revit یک 4D BIM که با ابزارهایش میتواند مراحل مختلف چرخه ساختمان، از مفهوم تا ساخت و ساز و بعد تعمیر و نگهداری و یا تخریب را برنامه ریزی و ردیا بی کند. این نرم افزار، هماهنگی چند رشته ای اسناد طرح ساختاری را بهبود می بخشد، خطاهای را به حداقل می رساند و همکاری میان تیم های پروژه را تقویت می کند.

Revit 2017
Revit 2017

در دوره Revit2017، چگونگی عملکرد Revit در سراسر روند طراحی آموزش داده میشود. به طور معمول، آموزش با یادگیری رابط کاربری و طراحی پایه، ویرایش و مشاهده ابزار شروع میشود. سپس آموزش، با ابزارهای توسعه طراحی از جمله نحوه مدل سازی دیوارها، درها، پنجره ها، کف ها، سقف ها، پله ها و موارد دیگر ادامه پیدا کرده و در نهایت فرایندهای رسیدن مدل به مرحله اسناد ساختاری توضیح داده میشود. اهداف دوره شامل ایجاد سطوح و شبکه ها به عنوان عناصر پایه برای مدل، ایجاد مدل ساختمان 3D با دیوارها، پنجره ها و درها، اضافه کردن کف، سقف به مدل ساختمان، ایجاد پله های براساس سفارش واضافه کردن ویژگی های جزئی مانند مبلمان و تجهیزات هستند.
هدف اصلی برنامه آموزش Revit 2017 ، آموزش مفاهیم مدل سازی اطلاعات ساختمان و معرفی ابزارهای طراحی و مستند سازی ساختار پارامتری با استفاده از Revit Architecture است. بعد از این برنامه، شرکت کنندگان به توصیف و توضیح مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان ، استفاده از ویژگی های پایه Revit Architecture ، استفاده از ابزار طراحی پارامتری 3D برای طراحی پروژه ها، اضافه کردن و مدیریت قابلیت مشاهده اشیا، اضافه کردن جزئیات و پیش نویس دیدگاهها وایجاد مستندات ساختمانی تسلط پیدا میکنند.

ثبت نام دوره آموزش نرم افزار طراحی نقشه های معماری رویت(Revit 2017)