مدیریت تالارهای عمومی

مدیریت تالارهای عمومی

مدیریت تالارهای عمومی ، برای برگزاری سمینارهای حرفه ای، مراسم ازدواج، میهمانی های خانواد گی، مراسم خیریه های کلیسا و مجموعه ای از رویدادهای دیگر اجاره می شوند. اما ارائه خدمات ، هماهنگی یا ارائه خدمات ارجاعی به مشتریان مانند برنامه های غذا، برنامه ریزی وقایع و سرگرمی های زنده هنگامی آغاز میشود، که برای مدیریت تالارهای عمومی یعنی کسب و کار خود آمادگی داشته باشید. از این جهت، مدیر تالار عمومی وظایف سنگینی مانند اطمینان انجام درست، کارآمد و سریع تمام وظایف محوله، توجه زیاد به جزئیات ، ارائه عالی خدمات به مهمان ها، ضمانت داشتن ابزار لازم برای اعضای تیم برای تکمیل شغل ، اطمینان از حفظ استانداردهای کیفیت وایجاد و حفظ روابط قوی با مشتریان و مهمانان را برعهده دارد.

مدیریت تالارهای عمومی
مدیریت تالارهای عمومی

کارآموزان دوره مدیریت تالارهای عمومی با حسابداری، تحلیل، پایگاه داده، مدیریت موجودی، پیش غذا،خرید مواد غذایی، مدیریت کسب و کار پذیرایی، محاسبات کسب و کار، مدیریت مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، تغذیه انسانی ، اصول منابع انسانی و مدیریت مهمانی آشنا میشوند. علاوه بر این، مدیران تالارهای عمومی باید به خدمات مشتری، خدمات ارتباطی، رهبری و مهارت های مدیریتی، توانایی های تفکر انتقادی و انجام وظایف در موعد مقررتسلط داشته باشند. در صورتی که کارآموزان به جنبه های اقتصادی کار آگاه باشند، میتوانند میزان سوددهی را به حداکثر رساند و نیاز های مشتری را تامین کنند.
علاوه بروجود آموزش رسمی برای مدیریت تالارهای عمومی، حضور فیزیکی در این تالارها برای انجام موثر مسئولیتها نیزحائز اهمیت است. محتوای برنامه های مدیریت تالارهای عمومی به مدیریت خدمات غذایی و مدیریت امکانات پذیرایی تقسیم شود وبعضی برنامه ها صرفا بر مدیریت تسهیلات تمرکز دارند. موضوعات مربوط به این برنامه شامل مدیریت منابع انسانی، تبلیغات و ارتقاء، برنامه ریزی استراتژیک، آموزش پذیرایی، امور مالی پذیرایی و مدیریت کنفرانس است.
مدرک مورد نیاز برای مدیریت تالارهای عمومی، کارشناسی ارشد است. کاندیدهای شغل مدیر تالار عمومی باید دانش کامپیوتری پایه، مهارت های عالی بین فردی ، فروش و مهارت های سازمانی استثنایی داشته باشند.

ثبت نام دوره مدیریت تالارهای عمومی