اصول رژیم درمانی

اصول رژیم درمانی و اصول تغذیه سالم

اصول رژیم درمانی یک روش مصرف غذا است که توسط پزشک، برای بهبود سلامتی و با دلایل پزشکی/ تغذیه ای تجویز می شود. هدف از اصول رژیم درمانی ، بهبود انتخاب متعادل غذایی است که برای سلامتی جنبه حیاتی دارد. و هر فرد میتواند با مصرف غذایی که مناسب شرایط فیزیکی اوست و نوشیدن مقدار مشخصی از مایعات به حفظ سلامتی اش کمک یکند. انتخاب رژیم غذایی مناسب برای سلامتی افراد، گروه هایی با نیازهای خاص پزشکی و رژیم غذایی و افراد مبتلا به سوء تغذیه حیاتی است.
دوره اصول رژیم درمانی، مفاهیم تغذیه ای عمومی در سلامت و بیماری را معرفی کرده و شامل برنامه های کاربردی آن دانش میشود .

رژیم درمانی
رژیم درمانی

دوره اصول رژیم درمانی ، بر اصول علمی تغذیه طبیعی از جمله مواد مغذی خاص، هضم، جذب، متابولیسم، در دسترس بودن، ایمنی مواد غذایی ، اطلاعات تغذیه ای (از جمله برچسب های مواد غذایی و تبلیغات)، استفاده از اصول تغذیه در سلامت جسمی، نیازهای تغذیه ای گروه های سنی مختلف و پیشگیری از بیماری و بازگرداندن سلامت متمرکزاست.
برنامه های آموزش رژیم درمانی تغذیه ای منحصر به فرد هستند زیرا بر پایه رویکرد اصلی در تغذیه و با تکیه بر هوش ذاتی بدن و بیولوژیک فردی پایه ریزی شده است. علاوه بر این، ابزارهای خاصی برای ارزیابی کمبود های تغذیه ای بدن وجود دارد که در مورد چگونگی برطرف کردن این نقاط ضعف از طریق رژیم درمانی، مکمل ها و تغییرات شیوه زندگی آموزش میدهد. علاوه بر این، این برنامه دانش پایه ای از رژیم غذایی و نیز درمان تغذیه ای را در اختیار میگذارد. برخی اهداف خاص این برنامه آموزش رژیم درمانی شامل ارائه آموزش در عناوین مرتبط مانند مطالعه تغذیه، مشاوره در مورد عادات صحیح غذا خوردن و عواقب منفی ای که ممکن است در اثر رعیت نکردن اصول اتفاق بیفتد و به اشتراک گذاشتن تجارب حرفه ای و شخصی و دانش مربوط هستند.

ثبت نام دوره آموزشی تغذیه و رژیم درمانی