اصول روانشناسی اعتیاد

اصول روانشناسی اعتیاد

اصول روانشناسی اعتیاد علمی ست که به درک رفتار انسان اختصاص دارد و روانشناسان به بهبود کیفیت زندگی مردم و رضایت از زندگی شان میپردازند. آنها اینطور بیان میکنند که برخی رفتارها باعث محدود کردن کارکرد افراد و کاهش رضایت از زندگی شده و اصطلاحا رفتارهای نامناسب نامیده میشوند. از آنجایی که اعتیاد یک رفتار مضر و ناسازگار است، مدل های روانشناختی برای شناخت علل درگیر شدن افراد در این مساله، بسیار مفید هستند. طبق اصول روانشناسی اعتیاد ، دلایل احتمالی اعتیاد میتوانند اختلال یا آسیب روانی ، آموختن رفتار ناخوشایند در پاسخ به محیط زیست و افکار و باورهای مردم باشد.
اعتیاد یکی از گسترده ترین مشکلات امروز جامعه است که دیگر سن، جنس، ملیت و درآمد برای آن اهمیتی ندارد. و روز به روز، افراد بیشتری از جمله مدیریت زندان، کارکنان خدمات پزشکی و جوانان، معلمان، مدیران پرسنلی، والدین و سایر اعضای خانواده مجبور به مقابله با بسیاری از مشکلات ناشی از اصول روانشناسی اعتیاد هستند و مسلما مقابله با آنها به زمینه آموزشی قبلی نیاز دارد.

روانشناسی اعتیاد
روانشناسی اعتیاد

دوره های روانشناسی اعتیاد، انواع مختلفی از رفتارهای اعتیاد آور را پوشش می دهند که شامل نظریه های اعتیاد، توسعه و حفظ اعتیاد در سطح فعلی ، بهبود، درمان ، روش های کاهش آسیب دیدگی و راهبردهای پیشگیری میشوند.
برنامه آموزشی اصول روانشناسی اعتیاد برای مشاوران سوء استفاده از مواد شامل مهارتهای بالینی ضروری و کسب تجارب مورد نیاز برای کمک به بیماران است. دانشجویان این رشته، برنامه های درمانی مورد نیاز برای بیماران را توسعه داده و به یافتن راهی برای غلبه بر وضعیت تخریب کننده شان کمک میکنند. بنابراین، باید نسبت به انواع مختلف اعتیاد به الکل، وابستگی به مواد و قمارو اختلالات خوردن آگاهی داشته باشند. علاوه بر این ، یکی از مهارتهای اصلی برای مشاوران گوش دادن و حمایت بدون قضاوت کردن است. مشاوران باید در صورت وجود مشکلات عمده ناشی از اعتیاد، بیماران را ارجاع دهند یا از تکنیک های درمانی خودشان را اعمال کنند.

ثبت نام دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد