بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

در بازاریابی حرفه ای اگر چه تبلیغاتی برای داروها و تجهیزات پزشکی در تلویزیون و بیلبورد ها و در تقریبا همه چیز دیده میشوند اما مشکل اینجاست که رساندن این اطلاعات به دست مخاطبان اصلی که پزشکان، خریداران بیمارستان ها و مصرف کنندگان هستند، دشوار است. با این حال، بازار تجهیزات پزشکی تنها یک بازار نیست بنابراین بازاریاب های حرفه ای باید محصولاتشان را با احتیاط برای بازارها هدف گیری کنند.

در بازاریابی تجهیزات پزشکی، بازاریابها از بازاریابی مستقیم با مشتری پرهیز میکنند زیرا محصولات واقعا تخصصی هستند. حرفه های هیجان انگیزی در بازاریابی تجهیزات پزشکی وجود دارند و این حرفه میتواند علم، فن آوری و بازاریابی را به یک حرفه چالش برانگیز تبدیل میکند. بازاریاب های تجهیزات پزشکی معمولا توسط شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی استخدام میشوند.

بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی
بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

امروزدسترسی پیدا کردن به تصمیم گیرندگان، برای متخصصان فروش تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی بسیار دشوار و تبدیل به مبارزه شده است و تفاوتی هم ندارد که این متخصصان ،جراح، پزشک، رهبر ، مدیر مواد و یا مدیر عامل بیمارستان باشند. بنابراین، برنامه های آموزش فروش و بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی ، به طور انحصاری بر نیازهای کسب و کار تمرکز می کنند. شرکت کنند گان در این برنامه یاد میگیرند که چگونه تصمیم گیرندگان حقیقی را شناسایی و به آنها دسترسی پیدا کنید.
دوره بازاریابی تجهیزات پزشکی ، در درجه اول بر روی دینامیک محیطی و بازار تمرکز دارد که به طور قابل توجهی بر موفقیت استراتژی های بازاریابی برای محصولات بهداشتی تأثیر گذار است.مخاطبان این دوره ارائه دهندگان خدمات مانند بیمارستان ها و گروه های پزشکی هستند. با توجه به کوتاه بودن این دوره، مساله اصلی، تصمیمات کاری و تجاری ست که تامین کنندگان و فروشندگان صنعت بهداشت یعنی شرکت های داروسازی، شرکت های زیست فناوری و تولید کنندگان تجهیزات با آن مواجه هستند. همچنین، با توجه به وسعت بازار تجهیزات پزشکی، تمرکز فقط روی دستگاه های قابل لمس است.
دانشجویان در رشته بازاریابی تجهیزات پزشکی به مطالعه صنعت جهانی بازاریابی تجهیزات پزشکی ، تحقیقات بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی ،ارتقاء بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی ، کانال های بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی (زنجیره تامین) و استراتژی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی میپردازند.
مدارکی که برای بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی ارائه شده شامل کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی