مدیریت کسب و کار

رشته دکترای مدیریت کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار(DBA, D.B.A., DrBA, or Dr.B.A)، دکترای پژوهشی میان رشته ای کاربردی ست که بر اساس تحقیق و مطالعه در زمینه مدیریت کسب و کاراهدا میشود ؛و از ابتدا برای میران با تجربه که در سطوح بالا کار میکنند، طراحی شد. دکترای مدیریت کسب و کار، مدرک نهایی در مدیریت کسب و کارو معادل دکترای مدیریت کسب و کار است و بالاترین کیفیت آکادمیک در مدیریت کسب و کاررا دارد. و علاوه بر مهارتهای تحقیقی، دکترا باید روی هوش تجارت و مطالعات اصلی تئوریکی تمرکز کنند. معمولا، دکترای موفق مدیریت کسب و کار به عنوان پروفسور یا محقق پست دکترا تمام وقت استخدام میشوند. مانند دیگر دکترهای تحقیقی، عنوان دکترا به افرادی با تحصیلات دکترا نیزاعطا شده و به صورت Dr. یا بعد از اسم به صورت”D.B.A.”, “DBA“, “Dr.B.A.”, “DrBA”. نوشته میشوند.
در دکترای مدیریت کسب و کار، دانشجویان یا د میگیرند که چطور محیط های حساس را شناخته و توانایی هایشان را برای واکنش به چالش ها توسعه دهند. علاوه براین ، تکنیک ها ی تحقیق علمی و کاربرد شان در شیو های حرفه ای را یاد میگیرند. دکترای مدیریت کسب و کار، بیشتر به تحقیق میپردازد تا مسائل تجاری. و با استفاده از شیوه های تحلیلی و داده محور به تجارت وارد میشوند.

مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار

برنامه درسی دکترای مدیریت کسب و کار
دکترای مدیریت کسب و کار پیشرفت منظمی داشته و به نظر میرسد که در طول برنامه درسی ، چیز مهمی به دانشجویان های القا شده باشد.
سال اول – اصول: یادگیری مهارت های تحقیقاتی کلیدی و تعیین موضوع تحقیق
سال دوم – تخصص: انتخاب دو حوزه تخصصی و وارد کردن مراحل برنامه ریزی و جمع آوری داده های تحقیقاتی
سال سوم – تخصص: تمرکز بر کار تحقیقاتی.
علاوه بر این، دکترای مدیریت کسب و کار،موارد زیررا پشینهاد میدهد:
.مجموعه ای از 6 سمینار برای یادگیری نحوه طراحی یک تحقیق علمی؛
5 دوره های “چگونه “: نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، نحوه انجام تجزیه و تحلیل کیفی، نحوه طراحی آزمایش، چگونگی ساخت مدل های کمی، نحوه انجام تحقیقات در محیط چند فرهنگی؛
3 دوره دکترا از: حسابداری، مالی، مدیریت ریسک، منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت، بازاریابی، رفتار سازمانی، استراتژی و توسعه پایدار؛
کارگاه های آموزشی در مورد نوشتن موثر انگلیسی و ارتباط موثر؛

ثبت نام دوره مدیریت حرفه ای کسب و کارDBA