استراتژی برند

چگونه استراتژی برند را توسعه دهیم

یکی از گام های بسیار دشوار در روند برنامه بازاریابی توسعه استراتژی برند است. معمولا این مورد، بزرگترین چالش ها را برای شرکت ها به وجود می آورد اما در ایجاد هویت شرکت نیز ، نقش حیاتی دارد. استراتژی برندتان، سه مولفه اصلی شرکت را شناسایی میکند و میتوان هنگام توسعه استراتژی و تاکتیک بازاریابی از آن استفاده کرد.
هدف: شرکت باید هدف عملکردی و حساب شده داشته باشد
انسجام: بدون انسجام ، شرکت باید برای بقا بجنگد.
اثر احساس: احساس به مصرف کننده کمک میکند تا با استراتژی برند ارتباط برقرار کرده و فرصت توسعه احساسی که به دنبالش هستیم هم به وجود می آورد.
در مدت طول عمر یک شرکت، هویت برند میتوان به چند شیوه و با تناوب و انسجام مکرر ارتباط برقرار کند. برای شروع توسعه برند باید این چهار مولفه بازاریابی را بشناسید:

  • مصرف کننده/ ارباب رجوع هدف اولیه
  • رقابت
  • تلقیق خدمات و محصول
  • پیشنهاد فروش منحصربه فرد

با شناسایی مولفه های برنامه بازاریابی ، اساس ساخت استراتژی برندتان را ایجاد کرده اید. معمولا روند موثر برند، هویت منحصر به فردی ایجاد میکند که شما را در رقابت متمایز میکند. بنابراین ، این روند قلب و اساس استراتژی رقابتی است.

استراتژی برند
استراتژی برند

تعیین برند چیست؟
برندهای مشهور، فوق العاده ارزشمند هستند زیرا رقابت برای مصرف کننده روز به روز شدیدتر میشود. بنابراین باید زمانی را به تحقیق ، تعریف و ساختن برندتان اختصاص دهید. گذشته از این، برندتان منبع تعهد به مصرف کننده ست.
برندتان، بخش اساسی ارتباط بازاریابی است و همه مایل به داشتن آن هستند. در درس هفته اول، در موردش برند بحث کرده واصول اصلی تعیین برند را مشخص میکنیم ، اینکه برند چیست و چه چیزی برند نیست.
چگونه برندتان راتعریف کنید
این مرحله، اولین مرحله در توسعه استراتژی است. با تعریف اینکه برندتان کیست، پایه های مولفه های دیگر برند را میسازید. تعریف برندتان مانند مقیاسی برای ارزیابی همه استراتژی و مطالب بازاریابی ست.
تعیین اهداف برند
آنچه برای مدیریت موثر برندتان تعیین کننده و مهم به نظر میرسد، تعریف واضح اهداف و مخاطب برند است که برند باید به آنها دست پیدا کند. حال، چطور این اهداف را تعیین و اجرا کنیم که موفق به تامین آنها بشویم.
تمرکز روی مخاطب اصلی تان
قدرت برندتان به توانایی تمرکز وابسته است. بنابراین، تعریف بازار هدف کمک میکند تا تاثیر برندتان را افزاش دهید. پس در درس این هفته دوره استراتژی توسعه برند، یا دمیگیرید چطور بازار هدف را تعریف کنید.
یافتن و غلبه بر موانع برند
هنگامی که استراتژیِ برندتان را برای محصول یا خدماتی میسازید، انجام تحلیل دقیق برای تعیین موانع اصلی ای که با آن موجه میشوید اهمیت دارد. این موانع، شرایط بازار هستند که مانع موفقیت محصول یا خدمات میشوند. در این درس یاد میگیرید که برای یافتن موانع اصلی، کجا تحقیق کنید.
هویت و پکیجینگ برند
در بازار، تعیین برند هویت شماست و بیان شماست که برند باید چه باشد. شرکت ظاهر پکیجینگ را تجسم میکند. حال ، تجسم شرکت به بازار میگوید.
اغلب تعیین پکیج گیج کننده است وبرای مدیرا ن ارشد اهمیتی ندارد چون منافع محسوسی را نمی بینند. بدون استراتژی برندی، تعیپن برند برای شرکتهای کوچک و موارد دیگرمانند زمین بازی است و میتواند موقعیت خطرناکی ایجاد کند. بدون برند، شرکت هدف شناخته شده ندارد و بدون هدف چطور میتوانید در رقابتها دوام بیاورید.

ثبت نام دوره MBA نام تجاری و برندسازی