مقاله نویسی

مقاله نویسی و اصول اولیه آن

مقاله نویسی

هر فردی که مقاله مینویسد باید با اصول مقاله نویسی نیز آشنایی داشته باشد. اگر چه مقاله نویسی اساسا یک تجربه جهانی است، اما نوشتن مقاله بدون برنامه و شناخت اصول آن ، کمی دلهره آور خواهد بود. مراحل نوشتن مقاله شامل انتخاب موضوع، محدود کردن موضوع به چند بیانیه، نوشتن مقدمه، ساختن بدنه مقاله و نتیجه گیری هستند.

اولین اصلی که در زمینه آموزش آشنایی با اصول مقاله نویسی مطرح میشود، سازماندهی مقاله به منظور اطمینان حاصل کردن از این مطلب است که مقاله به خوبی با خواننده ارتباط برقرار میکند. بعد از آن ،به متقاضیان آموزش داده میشود که رایج ترین فرمت مقاله، مقاله پنج پاراگرفی با ساختار پایه ست که دو بخش از آن مقدمه و نتیجه گیری و سه بخش دیگر بدنه مقاله را تشکیل میدهند. علاوه براین فرمت بدنه مقاله با توجه به نوع مقاله، تقسیم و طبقه بندی، مقایسه و کنتراست و یا علت و معلول متفاوت است.

دوره آشنایی با اصول مقاله نویسی ، روی مهارت های نوشتن و خواندن تمرکز دارد و دانشجویان، درک خواندن، فرایند نوشتن و تفکر انتقادی را مطالعه و تمرین میکنند. در این دوره ، دانشجویان همزمان با بسط مهارت های لازم برای نوشتن انواع پاراگراف های متمرکز، توسعه یافته، سازمان یافته و یا مقالات کوتاه، به نوشتن جملات واضح و صحیحی میپردازند.این دوره موادری مانند اصول پایه جمله، نوشتن تکمیلی ، وضوح و سبک در نوشتار انگلیسی، توسعه نوشتن با خواندن و نوشتن رسمی را در برمگیرد.

مقاله نویسی
مقاله نویسی

رشته آشنایی با اصول مقاله نویسی ،اصل ، تاریخچه و ساختار مقاله را بررسی کرده و روی بخش های اصلی جمله و نحو تمرکز دارد. این رشته ، عملکرد آکادمیک را در دانشگاه بهبود بخشیده و در بازار کار رقابتی، مهارت ارزشمند و کارآمدی ست.علاوه بر این ، تسلط به نوشتن مقاله های کوتاه و حاوی اطلاعات مفید جزء پیش نیازهای بسیاری از کارها محسوب میشود.

بعد از گذراندن دوره های کاربردی رشته آشنایی با اصول مقاله نویسی، به دانشجویان گواهینامه اعطا میشود.

ثبت نام دوره مقاله نویسی