مربی بدنسازی

مربی بدنسازی

مربی بدنسازی فردی حرفه ایست که در زمینه آموزش تناسب اندام و ورزش تبحردارد . و موضوعات مربوط به تناسب اندام شامل تغذیه، کاهش وزن و کمک به خود میشود. حرفه تناسب اندام از حرفه های علمی ورزشی مانند آموزش های ورزشی متمایز هستند با این حال گواهینامه های تناسب اندام شان مشترک هستند. افراد حرفه ای تناسب اندام، برای شرکت در برنامه های ورزشی برنامه ریزی کرده ، اجزای آمادگی جسمانی را ارزیابی می کنند، برای بهبود این اجزا ورزش هایی تعیین نموده و همچنین به افرادی که دارای شرایط خاص یا مزمن هستند کمک میرسانند.
هنگامی که نوبت به آموزش ورزشکاران برای یک هدف عملکردی مشخص میرسد، نباید برخی از موارد را تغییر داد. و در صورتی که سلامت ورزشکاران برای مربی ها اهمیت داشته و مایلند در بالاترین سطح خود عمل کنند، برنامه آموزش مربیگری بدنسازی باید خاص ورزشکاران باشد، مربی تاییده شده آن را بنویسید، ابتدا روی ورزشگرایی تمرکز داشته و به کاهش جراحات ورزشی نیز توجه کند، برنامه یکساله و برای بهبود ورزشکار سازماندهی بشود و با هدف جلوگیری از تعلیم بیش از اندازه، به پیشرفت عملکرد ورزشکار کمک کند. علاوه بر این، انعطاف پذیری نیز جزء عناصر کلیدی برنامه ایمن و موثربدنسازی است.

مربی بدنسازی
مربی بدنسازی

دوره های مربیگری بدنسازی شامل آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی بدن، نوشتن برنامه، تجزیه و تحلیل تغذیه، مولفه های اجتماعی و فیزیولوژیک پیر شدن، مدیریت و نظارت بر کسب و کار، مدیریت وزن، زمینه های خطرساز برای سلامتی و طراحی دستوارالعمل های ورزشی میشود. این دوره جهت آماده سازی دانشجویان برای برنامه ریزی و آموزش انواع کلاس های آمادگی جسمانی مانند قلب و عروق، قدرت عضلانی و تمرین استقامتی، کشش و آرامش طراحی شده است. بعد از اتمام این دوره، دانشجویان میتوانند روش های مختلف تمرین گروهی را اجرا کرده، تمرین های مناسب برای انواع تناسب اندام را انتخاب نموده و تکنیک های نظارت بر شدت اجزای تناسب اندام را توضیح دهند.

ثبت نام دوره مربی بدنسازی