مدیریت بانکداری شرکتی

اصول مدیریت بانکداری شرکتی

اصول مدیریت بانکداری شرکتی

مدیریت بانکداری شرکتی، یک اصطلاح جامع برای خدمات ارائه شده به شرکت ها، از شرکت های بزرگ چند ملیتی تا شرکت های کوچک و متوسط ست. از آنجایی که بانک ها برای کسب سود و افزایش نقدینگی به همین کسب و کار تکراری مشتریان وابسته هستند، بنابراین افرادی که در بانکداری شرکت ها کار می کنند باید کاملا از نحوه ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و شرکت ها مطلع بوده و به آن مسلط باشند.

اصول مدیریت بانکداری شرکتی اصلی عبارتند از اصل خدمات بوتیک ( بانک به مشتریان به عنوان شرکای تجاری خود نگاه کرده و به آنها راه حل های سنتی و خدمات ب راه حل گرا و متنوع ارائه میدهد)، اصل توسعه مداوم (بانک تحولات جاری در بخش مالی را دنبال کرده و با شناسایی درست نیازهای خود و بهبود زیرساخت های خدمات ، راه حل های سفارشی را در اختیار مشتریان میگذارد) و اصل وفاداری مشتری (اولویت بانک، دستیابی به سطح بالایی از رضایت مشتری و وفاداری است) .

مدیریت بانکداری شرکتی
مدیریت بانکداری شرکتی

بانکداران شرکتی، برای انواع مختلف امور مالی و ترویج خدمات مالی / محصولات به مشتریان تجاری و خصوصی خود مشاوره می دهند تا این مشتریان بتوانند عملیات خود را انجام دهند. خدماتی که بانکداران شرکتی ارائه می دهد عبارتند از خدمات خزانه داری، وام ها و اعتبارات، امور مالی تجاری (مانند اعتبار نامه) و خدمات کارفرما (مانند حقوق و دستمزد). و مسئولیت هایشان شامل ملاقات یا مصاحبه با مشتریان شرکت های خصوصی و شخصی، بحث در مورد نیازهای مالی آنها و ارائه مشاوره مالی مناسب، مشاوره به مشتریان شرکت در مورد ادغام، خرید، بازار سرمایه ، تهیه توافق نامه های وام، ترویج خدمات بانکی، برنامه ریزی و حل مسئله و نوشتن گزارش ها میشود. بانک ها، طیف وسیعی از خدمات از جمله مدیریت پول نقد و نقدینگی، پرداخت، بدهی ها و مالیات تجاری را به مشتریان ارائه می دهندکه پایه ی مقاوم و پویای رشد بانکی است و به ایجاد چالش های مالی و مقررات جدید می انجامد.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت بانکداری شرکتی