مدیریت بانکداری اختصاصی

اصول مدیریت بانکداری اختصاصی

اصول مدیریت بانکداری اختصاصی

تعاریف بسیاری برای مدیریت بانکداری اختصاصی وجود دارد. به طور کلی، مدیریت بانکداری اختصاصی به فرآیند مدیریت فعالیت های قانونی اختصاصی بانک اشاره دارد که هدف آن، مدیریت روابط مالی مرتبط با فعالیت های بانکی و همچنین پیاده سازی توابع مدیریت در بانکداری است. هدف اصلی مدیریت بانکداری اختصاصی ، ایجاد سیستم ارگانیک و بهینه تعاملی بین عناصر مکانیزم بانکی با توجه به سود است.

مدیریت بانکداری اختصاصی به مطالعات مقررات بانکی، تکنیک های بانکی، عملیات بانکی، مدیریت ریسک مالی و همچنین تجزیه و تحلیل بازار، خزانه و روابط مشتری مرتبط است. برنامه آموزش بانکداری اختصاصی مدیریت، با استراتژی های در حال تغییر بخش بانکی به روز شده ، فرصت هایی را در زمینه های مختلف صنعت بانکی از جمله بازاریابی، فروش و خدمات، توسعه محصول، مشتری گسترش می دهد و برنامه درسی آن شامل پروژه ها ، وظایف و همچنین کارآموزی در بانک ها ست. این برنامه، مفاهیم کلیدی و مسائل مربوط به مدیریت بانک را مورد بررسی قرار می دهد. علاوه بر این، چارچوب کلی برای ارزشیابی بانک ها معرفی کرده و سپس زمینه ای را در مورد مدیریت بانکی مبتنی بر ارزش ارائه میکند.

مدیریت بانکداری اختصاصی
مدیریت بانکداری اختصاصی

سیستم بانکداری برای رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت بوده و باعث رشد و توسعه افراد، شرکت ها و بخش روستایی می شود. مدیریت بانکداری اختصاصی دارای اصول خاصی ست و در همین راستا، بانکداران باید دارایی ها و بدهی ها را مدیریت کنند تا این سه شرط تضمین شود که: بانک آنها ذخایر کافی برای پرداخت هر جریان خروجی سپرده داشته باشد ( مدیریت نقدینگی) ، بانکشان سود کسب کرده (مدیریت مسئولیت) و بانک برای مقابله با ورشکستگی، ارزش خالص کافی یا سرمایه داشته باشد( مدیریت کفایت سرمایه). شیوه های کسب سود به نوع سازمان ها، مدیریت ماهر و کارآمد هر سازمان وابسته است . بانک یک سازمان سودآور است بنابراین روش مدیریت آن چالش بر انگیز تر است زیرا همیشه سیستم نظارتی برای کنترل مدیریت بانک وجود دارد.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت بانکداری اختصاصی