بازرگانی خارجی

مبانی بازرگانی خارجی و مکاتبات

بازرگانی خارجی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات بین کشورهای مختلف سراسر جهان بوده و شامل صادرات و واردات کالا نیزست و با عنوان تجارت بین المللی شناخته می شود. این بازرگانی مزیت هایی مانند استفاده حداکثری از منابع، در دسترس بودن کالاها، اقتصاد در مقیاس وسیع، ثبات قیمت و تجهیزا ت پیشرفته و معایبی از جمله تهدید برای صنایع داخلی، در خطر بودن استقلال، چنگ جهانی، استفاده نادرست ازمنابع طبیعی و واردات کالا دارد.
امروزه، مکاتبات مخصوصا در بازرگانی خارجی اهمیت چشمگیری پیدا کرده و هر چه دقیق تر اعمال شود، نتایج بهتری برای اقتصاد به دنبال دارد . در این راستا، برای ارزیابی انتخاب کلمه، ساختار جمله، محتوا، تن کلمات در مکاتبات بازرگانی خارجی ، متن باید هفت ویژگی کامل بودن، صحت، دقت، وضوح، مختصربودن، ادب و سنجیده بودن را داشته باشد تا مزیتهایی که پیش از این گفته شد را برای کشور به ارمغان بیاورد.

بازرگانی خارجی
بازرگانی خارجی

دوره بازرگانی خارجی و مکاتبات بر جنبه های عملی کسب و کار بین المللی تمرکز داشته و بر مبنای نمونه های روزمره موثر و ناکارآمد واقعی در زمینه تجارت بین الملل است. وعناوین دوره عبارتند ازمحیط کسب و کار جهانی، تحقیقات تجارت بین الملل، تجارت مالی بین المللی، مدیریت زنجیره تامین جهانی، استراتژی ورود بازارهای بین المللی، بازاریابی بین المللی، جنبه های حقوقی تجارت بین المللی ومدیریت بازرگانی بین المللی.
حوزه بازرگانی خارجی یک زمینه متنوع است که به طور فزاینده ای به اقتصاد جهانی مرتبط بوده و به سوی جهانی شدن پیش میرود. بخشی ازموضوعات برنامه آموزش بازرگانی خارجی و مکاتبات شامل جریان مالی و تجاری، پیچیدگی تغییر اقتصاد جهانی، روابط بین رویدادهای جهانی و اقتصاد ، روابط بین اقتصاد، سیاست و کسب و کار، علوم اجتماعی و انسانی، علم مدیریت و مقدمه ای بر آمار و احتمال است. شناخت صحیح عوامل موثر بر اقتصاد جهانی ،مستلزم تلفیق شناخت قوانین و سیاست تجارت و شناخت نیروهای بازار و رقابت شرکت ها ست.

ثبت نام دوره بازرگانی خارجی و مکاتبات