مدیریت عملکرد

دوره اصول مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیست ؟

برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. و راهی برای تهسیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است. مي توان بخشی از اقدامات و اطلاعات خواند كه به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دستيابی به هدفها به شيوه ای اقتصادی توام با كارايی و اثر بخشي صورت مي‌گيرد.

وظایف عملکرد کارکنان شامل موارد زیر می باشد:

1- برنامه ریزی وظایف و تعیین انتظارات

2- نظارت مستمر بر عملکرد توسعه و گسترش عملکرد رتبه بندی دوره ای پاداش دادن به عملکرد خوب

اهداف ارزیابی مدیریت عملكرد

1- كنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفایی و افزایش قابلیت‌ها

3- بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق کارها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت

4- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های تسویب شده- ارتقای پاسخگویی در مورد برنامه‌ها

5- هدف نهایی از عملكرد، افزایش كارایی و اثربخشی سازمان است.

مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد

کاربردهای ارزیابی عملکرد کارکنان

1- برنامه ریزی نیروی انسانی: یکی از منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در درون سازمان است. برای استفاده صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شود و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوری گردد.

2- کارمندیابی و انتخاب: نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم مفید واقع می شود.

3- تعیین روایی آزمون های استخدامی: عملکرد فرد بعد از استخدام، معیاری است که به وسیله آن می توان روایی آزمون هایی را تعیین نمود، یعنی اگر عملکرد فرد به خصوصی که براساس نتایج آزمون های انتخاب شده رضایت بخش باشد، آزمون های استخدامی دارای روایی خواهد بود و برعکس، اگر عملکرد وی ضعیف باشد، این آزمون ها فاقد روایی است.

ثبت نام دوره مدیریت عملکرد