مدیریت هزینه

دوره مدیریت هزینه چیست ؟

مدیریت هزینه چیست ؟

پیشرفت سریع همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان ، مدیران اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا و ارائه خدمات به مشتریان با کمترین قیمت تمام شده است.

 هدف های مدیریت هزینه

1- تعیین کارایی و اثر بخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحد اقتصادی

2- اندازه گیری بهای تمام شده در  راه انجام کارهای اصلی واحد اقتصادی

3- حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنندبرخی از هدفهای زیر  به طور مکرر مورد تاکید قرار گرفته اند شامل :

– سودآوری

– رشد

– خودکفایی مالــــــی

– حداقل کردن بهای تمــام شده

– تنوع بازار

– کیفیت محصولات

– مسئولیتهای زیست محیطی

– خدمات اجتماعی.

مدیریت هزینه
مدیریت هزینه

چهار نوع فعالیت مدیران

1. تصمیم گیری گزارش برنامه، زمان بندی و بودجه پروژه مقایسه تفصیلی بین هزینه منابع واقعی و پیش بینی هزینه منابع برآورد بودجه و کسری بودجه برای تکمیل پروژه

2. برنامه ریزی

3. رهبری فعالیتهای عملیاتی

4. کنترل در بازارهای کاری سرمایه، مدیران رقابتی و کارآفرین می توانند با بهره گیری از عوامل متعدد بازار، بازارسازی کنند. زیرا در دنیای ، تعداد زیادی معامله گر و در کنار آن تعداد زیادی دلال و کارگزار و واسطه متخصص خرید و فروش سهام وجود دارد، که از پختگی لازم برخوردارند و تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام را می دانند.

ثبت نام دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه