اصول تغذیه

اصول تعذیه در رژیم

اصول تغذیه انسان ، ارزیابی جامعی در مورد نیازهای فیزیولوژیکی و عملکرد پروتئین، انرژی و ویتامین ها و مواد معدنی عمده که تعیین کننده سلامت و بیماری های موجود در انسان هستند ارائه میدهد ؛ و مواردی مانند منابع تغذیه ای، میزان مصرف، نقش فیزیولوژیکی و نیاز مواد مغذی اصلی، نقش تغذیه در رشد و سلامت از طریق چرخه زندگی، منطق توسعه دستورالعمل های تغذیه ای و سیاست های تغذیه در کشورهای مختلف ونقش رژیم غذایی در توسعه بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت را در برمیگیرد.
دوره اصول تغذیه ، مقدمه ای درباره بررسی مسائل تغذیه ای مربوط به سلامت عمومی و منابع مواد غذایی ارائه می دهد. علاوه بر این، جنبه های مختلف ترکیب غذا را بررسی کرده وآنرا به روند انتخاب غذا و اثر بعدی این انتخاب ها بر مسائل مربوط به سلامت جامعه مرتبط میکند. در این دوره ، نقش و اثر ریز مغذی گروه های اصلی مواد غذایی مورد بحث قرار گرفته و منطق اصول برنامه ریزی تغذیه، مقررات برچسب زدن مواد غذایی و تنظیم دستورالعمل های رژیم غذایی ملی و توصیه های مصرف خوراکی (RDI) بررسی میشوند.

اصول تعذیه
اصول تعذیه

برنامه آموزش رشته اصول تغذیه شامل دوره های بیولوژی و ژنتیک، آناتومی، شیمی عمومی، بیوشیمی و متابولیسم، آمار زیستی، روانشناسی، میکروبیولوژی، تغذیه، ایمنی غذا، پروسه غذا، بهداشت غذا، غذا و متابولسیم، رژیم درمانی، بهداشت عمومی و تعذیه و تغذیه بالینی و رژیم درمانی میشود. همچنین، داشتن تغذیه ای مناسب برای سلامتی بسیار ضروری است. زیرا تغذیه صحیح ، انرژی، پروتئین، چربی های ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی برای زنده ماندن، رشد و عملکرد مناسب بدن را در اختیار بدن میگذارد. و بدن به انواع غذاهای مختلف نیاز دارد تا مقدار مناسب و معینی مواد مغذی برای سلامت و دوام ما فراهم کند. اینکه معمولا تغذیه، نقش مهمی در علل اصلی مرگ، ناتوانی و بیماری هایی مانند بیماری قلبی عروقی، سکته مغزی، فشار خون بالا، آترواسکلروز، چاقی، برخی از انواع سرطان، دیابت نوع 2، پوکی استخوان، پوسیدگی دندان، بیماری مثانه، ضعف و کم خونی دارد، اهمیت موضوع تغذیه و رعایت اصول آن را تایید میکند.

ثبت نام دوره تغذیه و رژیم درمانی