آموزش برنامه نویسی C++

زبان برنامه نویسی C++ چیست؟

برنامه نویسی C++ یک زبان برنامه نویسی سطح بالا با خاصیت شی گرایی می باشد. برخی از مهم ترین امکاناتی که در زبان برنامه نویسی  C++  وجود داد عبارتند از :

 • template  ها
 • class ها
 • توابع مجازی یا virtual function ها
 • operator overloading
 • مدیریت خطاها یا Exception Handling
 • ارث بری چندگانه یا  multiple inheritances

دلایل طراحی زبان برنامه نویسی C++

 • ایجاد یک زبان عمومی با کنترل نوع ایستا و همانند C قابل حمل و پربازده
 • مستقیماً و بصورت جامع از چندین شیوه برنامه‌نویسی (برنامه‌نویسی ساخت‌یافته، برنامه‌نویسی شی‌گرا، انتزاع داده، و برنامه‌نویسی جنریک)
 • دادن امکان انتخاب به برنامه نویسان
 • زبان C++‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از بکاربردن ویژگی‌های خاص که مانع از عمومی شدن است خودداری می‌نماید
 • زبان C++‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از ویژگی‌هایی که بکار برده نمی‌شوند استفاده نمی‌کند.
 • در یک محیط ساده عمل کند

در زبان برنامه نویسی C++ کتابخانه استاندارد C++  مجموعه ای از کلاس ها و رویه ها است که در هسته زبان نوشته شده اند و قسمتی از استاندارد ISO سی ++  می باشند.در سال 1998 استاندارد C++  شامل دو بخش هسته زبان و کتابخانه استاندارد C++ است. این کتابخانه شامل بیشتر بخش های STL  و کتابخانه استاندارد C  است. بیشتر کتابخانه های C++ درا ستاندارد وجود ندارند و یا استفاده از تعریف پیوند کتابخانه ها را می توان در زبان هایی مانند فرترن،C ، پاسکال، بیسیک نوشته شوند. البته با توجه به ویژگی های کامپایلر مشخص خواهد شدکه کدام زبان را می توان استفاده نمود.

آموزش برنامه نویسی C++
آموزش برنامه نویسی C++

آموزش برنامه نویسی C++

در اکثر رشته های دانشگاهی از قبیل : رشته کامپیوتر ، رشته برق و … به دانشجویان زبان c++ آموزش داده می شود. اما همانطور که می دانید زبان برنامه نویسی C++  بسیار گسترده می باشد و در دانشگاه فقط بخشی از آن تدریس می شود. علاقه مندان به یادگیری و آموزش زبان برنامه نویسی  C++  می توانند با ثبت نام در یکی از آموزشگاه های کشور در دوره آموزش زبان برنامه نویسی C++  شرکت کرده و در پایان مدرک زبان برنامه نویسی C++ را در سطح ملی و بین المللی دریافت کنند.