تغذیه

رشته تغذیه

رشته تغذیه ، مطالعه تاثیر عناصر غذایی بر متابولیسم، سلامت، عملکرد و مقاومت به بیماری در انسان و حیوانات است و همچنین مطالعه رفتارهای انسانی مربوط به انتخاب غذا را نیز در برمیگیرد.
دوره های آموزشی این رشته شامل موارد : کلاس های اصلی در علوم تغذیه، حمایت از دوره های علوم پایه، انتخاب در علوم و رشته های مرتبط، توابع تغذیه ای، منابع، متابولیسم و اثرات آن بر روند بیماری ، تغییرات در نیازهای غذایی در طی مراحل مختلف چرخه زندگی و دوره های پشتیبانی شامل شیمی، بیوشیمی، فیزیک و آمار، فیزیولوژی، زیست شناسی و زیست شناسی مولکولی. علاوه بر این دوره های انتخابی میتوانند شامل برنامه های تغذیه جامعه، انتخاب غذا، امنیت غذایی و سیاست عمومی، تغذیه بین المللی، تغذیه ورزشی، و پیشگیری از بیماری ، علم مواد غذایی وزیست شناسی سلولی و ژنتیک است.

رشته تغذیه
رشته تغذیه

آموزش این رشته ، یکی از اجزای مهم در بهبود عادات غذایی و انتخاب غذا به منظور معکوس کردن روند سوء تغذیه و بهبود تشخیص تغذیه ای است. عادات غذایی بد و فقدان فعالیت بدنی می تواند دلیل اصلی وضعیت تغذیه ای نا مناسب در افراد مسن باشد. از آنجایی که جمعیت افراد بزرگسال رو به افزایش است ، پس باید استانداردهای تغذیه ای را برای برآورد حالت تغذیه شان تعیین کرده و آموزشهای خاص تغذیه ای در اختیارشان قرار بگیرد. این اقدامات ، تا حد زیادی مانع از سوء تغذیه بین بزرگسالان شده و در صورت عدم وجود انرژیِ کافی یا میکرو و ماکرو مغذی ها مطلع میشوند.
مدارک آموزش آن شامل کاشناسی (کارآموزی ورزشی ،بهداشت عمومی و سلامت، تغذیه و رژیم غذایی، علوم تغذیه و تغذیه، ورزش و سلامت) ، کارشناس ارشد (مدرس علوم تغذیه بیوشیمی و مولکولی، تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، رژیم غذایی و سواد غذایی، کیفیت و ایمنی) و دکترا (بیوشیمی و تغذیه مولکولی، فیزیولوژی و تغذیه) ست.
مکمل های ورزشی (یا مواد ارگوژنیک) محصولاتی هستند که برای افزایش کارایی ورزشی استفاده می شوند ؛ که ممکن است شامل ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه، گیاهان یا هر گونه غلظت، عصاره یا ترکیبی از آنها باشد و جزء مکمل های غذایی هستند.
مکمل های ورزشی به نفع عملکرد، سلامتی و رفاه هستند وکمک میکنند تا با به کارگیری الزامات مواد مغذی در قالب رژیم غذایی ، به اهداف تناسب اندام دست یابیم. تغذیه برای ورزشکاران مهم است زیرا منبع انرژی لازم برای انجام فعالیت را فراهم می کند. مواد غذایی که ما می خوریم بر قدرت، آموزش، عملکرد و بهبودی ما تاثیر می گذارند. بنابراین، نه تنها نوع غذا برای تغذیه ورزشی مهم است، بلکه زمان خوردن غذا در روز نیز بر سطح عملکرد و توانایی بدن پس از ورزش تاثیر میگذارد.

ثبت نام دوره تغذیه و رژیم درمانی