بحرانهای اقتصادی در کارآفرینی

تاثیر بحرانهای اقتصادی در کارآفرینی

تاثیر بحرانهای اقتصادی در کارافرینی

وضعیتی که درآن اقتصاد کشوری، رکود ناگهانی ناشی از بحران مالی را تجربه می کند، بحران اقتصادی نامیده میشود. به احتمال زياد بحران اقتصادي ناشي از كاهش درآمد ناخالص داخلي، كاهش نقدينگي و افزايش/كاهش قيمت ها به دليل تورم / كاهش قيمت ست. یک بحران اقتصادی می تواند به صورت رکود اقتصادی یا کسادی ظاهر شود.
کارآفرینی، توانایی نوآوری و رشد سرمایه گذاری را داشته وبا ایجاد فرصت های شغلی نقش مهمی در سناریوی مالی ایفا می کند.

تاثیر بحرانهای اقتصادی در کارافرینی برای شرکت ها متفاوت است. بحران های اقتصادی، فرصت خوبی را برای شرکت های متوسط پدید می آورند تا موقعیت رقابتی خود را تقویت کنند؛ از طرف دیگر، رشد بسیاری از شرکت ها با شروع بحران های اقتصادی متوقف میشود زیرا اکثر این شرکت ها به اندازه کافی مناسب نیستند تا بتوانند به بحران پاسخ دهند. زیرا تغییرات و وضعیت مالی بد ناگهانی و تغییر بازار ،قدرت خرید را کاهش می دهد. این بحران ها برای برخی دیگراز کسب و کارها تغییر می کند و باعث پیشرفت های کوچک میشود. این تغییرات بر توانایی غلبه بر بحران ها و چگونگی عملکرد کلی شرکت ها تاثیر می گذارد.

بحرانهای اقتصادی در کارآفرینی
بحرانهای اقتصادی در کارآفرینی

کارآفرینان میتوانند بااستفاده از استراتژی های خاص این بحرانهای اقتصادی را مدیریت و کنترل کنند. اول باید به ماهیت واقعی و تاثیر بالقوه و بلندمدت بحران اقتصادی پی برده و دقیقا آنرا درک کنند. دوم، روی معرفی و سئوی سایت محصولشان کار کنند تا در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرا بگیرد. سوم، برای بحرانهای احتمالی از قبل طرحی تهیه کنید. چهارم، انتظاراتی که از خودشان داشتند را تعدیل و بررسی کنند.

علاوه بر این داشتن برنامه ریزی برای مواجهه با این بحرانها نیز اهمیت دارد. عدم برنامه ریزی می تواند فاجعه آمیز باشد و به از دست دادن مشتریان ختم شود . در نهایت کسب و کار ممکن است هرگز بهبود نیافته و متوقف شود. به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی ، کارآفرین باید بحران های بالقوه ای که ممکن است بر کارآفرینی تاثیر بگذارند را شناسایی کرده و تعیین کند که چطور میخواهد خطر این بحرانهای اقتصادی را به حداقل برساند .

ثبت نام دوره مدیریت کارآفرینی