طب سنتی

طب سنتی چیست

طب سنتی چیست | طب سنتی در برخی از کشورها، اصطلاح “داروهای مکمل” یا “پزشکی جایگزین” که به جای طب سنتی به کار می رود. طب سنتی، به مجموعه ای از دانش، مهارت ها و شیوه های مبتنی بر نظریه ها، باورها و تجربیات بومی در فرهنگ های مختلف است اشاره دارد. زمینه طب سنتی شامل فرم های اصلی و پذیرفته شده تر درمان مانند طب سوزنی، هومیوپاتی ، شیوه های طب سنتی چینی و شرقی، آیورودا و طبیعت درمانی می شوند که قرن ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته اند.
طب اسلامی ( طب عربی یا طب نبوی)، به اقدامات و کلمات (حدیث) ویژه پیامبر اسلام (ص) در رابطه با بیماری، درمان و بهداشت اطلاق میشود که به زبان عربی ست و از آن به عنوان طب مکمل استفاد میشود.
دوره های طب سنتی شامل آموزش استفاده سنتی از داروهای گیاهی ، تاریخچه داروهای گیاهی ، چگونگی بسط و توسعه روش های استفاده از داروها در طول سالها، ایمن بودن داروهای گیاهی، مزیت های درمان گیاهی ، تحقیق در زمینه دارهای گیاهی ، چگونگی عملکرد گیاهان و تفاوت دارویی آنها ، چیستی گیاه درمانی ، شناسایی گیاه شناسی، پیشگیری از بیماری، نگهداری بهداشتی، چشم اندازهای جامعه شناختی، ، تضمین کیفیت و تولید گیاهان دارویی میشود.

طب سنتی چیست
طب سنتی چیست

کارآموزان طب سنتی منبع با ارزش و پایداری هستند که در حال حاضر در اکثر جوامع برای ارائه خدمات درمانی مشارکت دارند. انتظار می رود که آموزش طب سنتی به این کارآموزان و همکاری آنها با پرسنل درمانی به منظور ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه، در دستیابی به سیستم های بهداشتی مناسب تر، موثر و قابل قبول برای جوامع مفید تر باشد. هدف ازآموزش طب سنتی، کمک به افراد و سازمان ها برای ایفای نقش مهمتر در مراقبت های بهداشتی اولیه و به این ترتیب بهبود شرایط بهداشتی است.
گرایش های طب سنتی شامل داروسازی در طب سنتی ، طب سنتی و تاریخچه طب سنتی بوده و مقطع و مدرک هر کدام متفاوت است.

ثبت نام دوره آموزشی طب سنتی مقدماتی