سرمایه گذاری برای کارآفرینی

سرمایه گذاری برای کارآفرینی

سرمایه گذاری برای کارآفرینی

سرمایه گذاری برای کارآفرینی در هر شرایط اقتصادی می تواند چالش برانگیز باشد، اما منابع تامین سرمایه با توجه به اینکه شرکت، استارت آپ یا کسب و کار کوچک راه انداری کردید، متفاوت است. منابع تامین سرمایه برای شرکت ها شامل جمع آوری سرمایه های شخصی، استفاده از سرمایه های دوستان و وام گرفتن ار برخی سازمانها ، برای استارت آپ ها شامل فرشتگان سرمایه گذاری و برای کسب و کار کوچک شامل قرض گرفتن از مرکز توسعه میشود.

برای دریافت سرمایه کسب و کار از سرمایه گذار خصوصی باید او را متقاعد کنید که این فرصت با کمی احتمال شکست، بینظیر است. بنابراین برای جلب توجه او باید طرح کسب و کار را نوشته وجزئیات را به دقت وارد کنید. در اینجا اصول طرحی ارائه شده که شانس بسیار خوبی برای جذب سرمایه اولیه میدهد: در این مسیر، پتانسیل سود کسب و کار باید مشخص شود، نشان داده شود که تقاضا برای محصول / خدمات قابل توجه و در حال رشد است، برنامه بازاریابی محصول ترسیم گردد، نقاط قوت طرح تعیین شود، نحوه عملکرد طرح به اختصار بیان شده و در نهایت میزان بوجه اعلام شود.

سرمایه گذاری برای کارآفرینی
سرمایه گذاری برای کارآفرینی

کسب و کار بدون منبع مالی تحت فشار بدهی قرار می گیرد. سرمایه گذاری مانند سوختی است که کسب و کار به وسیله آن حرکت میکند. بودجه کسب و کار از راه های مختلفی تامین میشود و می توان از بیش از یک گزینه استفاده کرد. هر کدام از این کسب و کارها میتوانند از منابع متعدی برای تامین سرمایه استفاده کنند. هر کدام از کسب و کارها میتوانند به دنبال یک وام بانکی یا کارت اعتباری باشند، از سهم تجارت یا خدمات برای کمک به کسب و کار استفاده کنند، پیشاپیش با شرکای یا مشتری استراتژیک مذاکره کنند، به یک انکوباتور کسب و کار ملحق شوند، از سرمایه گذاران تقاضای سرمایه گذاری کنند، به گروه های سرمای گذاری محلی بپیوندند، نیازشان را با دوستان و خانواده در میان بگذارند و خودشان سرمایه کسب و کارتان را تهیه کنند.

ثبت نام دوره مدیریت حمایتی کارآفرینی