دوره مدیریت تکنولوژی

آشنایی با دوره مدیریت تکنولوژی

آشنایی با دوره مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی چیست؟
کلیه دانش ها ابزارها روش ها و سیست های بکار رفته در ساخت محصولات و ارایه خدمات تعریف کرد.

دانش تکنولوژی:
دانش لازم برای ساخت کالاها و اداره بهتر منابع که با ارزش و محدودند.

تکنولوژی کسب و کار:
ارزش واقعی سازمان بیش از ارزش های فیزیکی یا خالص است.

طبقه بندی تکنولوژی:
جدید : که جدید پیاده سازی شده و تاثیر روشن و شفافی بر عملکرد سازمان داشته است.
پیشرفته: به تمام تکنولوژی های پیچیده و پیشرفته گفته می شود.
مدیریت : هدایت دادن و کسب کار است. هدایت و کنترل سازمان و سوق دادن آن به سوی تحقق اهداف شامل می شود.

دوره مدیریت تکنولوژی
دوره مدیریت تکنولوژی

وظایف میریت:

طرح ریزی – سازماندهی – کارمندگزینی – انگیزش و رهبری – کنترل و مذاکره

مدیریت تکنولوژی:

تخصصی میان رشته ای است و روش های مدیریت را یکپارچه می کند و بعنوان عامل خلق ثروت تاکید می شود. و برای ایجاد کسب و استفاده از آن کمک می کنند. بر خلاف رشته‌های مدیریت صنایع و مهندسی صنایع که هدف اصلی خود را صرف بهبود و ارتقای کارایی تولید نموده ‌است. مهم ترین عامل آن تاثیر گذار در ایجاد سیستمی مبتنی بر ثروت است.
اجزای مختلف عملیاتی سازمان همچون تحقیق و توسعه طراحی ، تولید، بازاریابی، پرسنل و اطلاعات را تحت ثاتیر قرارداده و معافیت های عملیاتی را شامل میشود.
عوامل موثر: خلاقیت، اختراع، نوآوری

اجزا و عناصر فرآیند نوآوری:

  • علم: چگونگی امور
  • تکنولوژی: نحوه انجام کارها
  • مدیریت: انجام فعالیت توسط دیگران
  • نوآوری: کارآفرین در انجام کارها

پنج سطح قابل رویت است

1- سطح صنعت گری
2- سطح تکنسینی
3- سطح مصنوعی
4- سطح حرفه ای
5- سطح جهانی
هدف اصلی مدیریت تکنولوژی آن است که با شناخت صحیح ماهیت تحولات فنی، بالاخص در بخش تکنولوژی‌های پیشرفته تلاش نماید تحولات فوق را آنچنان ساماندهی نماید که نه تنها شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف بتوانند با اطمینان به تکنولوژی‌های خود اتکا نمایند، بلکه با فرصت‌طلبی، زمینه موفقیت آنها را در عرصه رقابت جهانی نیز فراهم نماید.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی