اصول بهیاری

آشنایی با اصول بهیاری

اصول بهیاری (کمک پرستار مجازیا LPN)، پرستاری ست که مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه و اورژانسی استاندارد را برای افرادی که بیماریا مجروح بوده و یا فقط نیاز به بررسی های منظم سلامتی دارند، ارائه می کند. معمولا پرستاران مجاز و پزشکان بر کار بهیارها نظارت دارند تا کار خود را در کنار یک تیم از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی انجام دهند. همچنین،تنها چند وظیفه استاندارد توسط بهیارانجام میشود و روشهای روزمره بهیاری بسته به نیاز بیمارستان ها، دفاتر پزشکی و یا خانه های پرستاری که در آن کار می کنند متفاوت است.
دوره بهیاری، پایه و اساسی را برای مراقبت از بیماران و بر اساس نظریه و توسعه مهارت های اصلی ارائه میکند. انتظار می رود که کار آموزان این دوره از اصول پایه علمی و ارتباطی جهت استفاده در شرایط مختلف بالینی مطلع باشند وبیمار را به عنوان یک فرد کامل با نیازهای جسمی، احساسی، فرهنگی و معنوی در نظر بگیرند. علاوه براین، به کارآموز آموزش داده میشود تا از پروسه پرستاری برای ارائه مراقبت های پرستاری پایه استفاده کند.

اصول بهیاری
اصول بهیاری

برنامه های آموزش بهیاری معمولا یک تا دو سال طول می کشد اما برنامه درسی اصلی بهیاری معمولا مشابه بوده و حوزه های مطالعه آن عبارتند ازارزیابی بیمار، سلامت روان، بهداشت و تغذیه، اصول قانونی و اخلاقی، ارتباطات و رشد و توسعه. پس از آموزش ، به کار آموزان فرصت داده می شوند تا اطلاعات آموخته شده خود را به صورت عملی در آورند. معمولا بعد ازاکثر دوره ها ، واحد آزمایشگاهی ارایه میشود تا کار آموزان را در موقعیت های واقعی قرار دهند.
برای کسب گواهینامه دولتی، بهیار باید برنامه های معتبر بهیاری که در کالج های محلی، مدارس فنی و حتی بیمارستان ها ارایه میشوند را تکمیل کند که معمولا حدود یک سال طول می کشد. بعداز آن، اگر بهیاران امتحان شورای ملی بررسی مجوز را پشت سربگذراند، گواهینامه های ویژه ای در زمینه های مختلف مراقبت های بهداشتی از جمله درمان IV، مراقبت بلند مدت و دارویی دریافت میکنند.

ثبت نام دوره بهیاری