Primavera

آشنایی با نرم افزار Primavera

آشنایی با نرم افزار Primavera

Primavera ، نرم افزاری ست که برنامه های مدیریت پروژه ها را در اختیار صنایع ساخت و ساز، IT، تولید، نفت و گاز میگذارد. پریماورا به طور خاص در PPM یا مدیریت نمونه کارها پروژه متمرکز شده است. راه حل های primavera به کاربر امکان میدهد تا به ارزیابی پیشرفت، بهبود همکاری تیم و اولویت بندی سرمایه گذاری های پروژه و منابع بپردازد. پریماورا برای ادغام با دیگر نرم افزار ها و پایگاه داده سازمانی مانند اوراکل، SAP ERP انعطاف پذیری لازم را دارد.

دوره پریماورا ، برنامه های مفید نرم افزاری موجود در مدیریت پروژه را معرفی کرده و به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های لازم برای مدیریت پروژه ها با استفاده از Primavera را کسب کنند که شامل تمام ویژگی های پایه نرم افزار موجود است.

Primavera
Primavera

در این دوره ، شرکت کنندگان نحوه برنامه ریزی، برنامه ریزی و کنترل پروژه های کوچک و بزرگ ، کاهش هزینه ها، به حداقل رساندن خطرات و ارائه نتایج برای سهامداران اصلی، انتخاب ترکیب های راهبردی مناسب پروژه ها و هماهنگ کردن ظرفیت منابع را می آموزند. دوره آموزش پریماورا ، به شرکت کنندگان کمک می کند تا برنامه های دارای منابع دقیق را طراحی، توسعه و نگهداری کرده، برنامه های پروژه را تغییر داده و چند برنامه پروژه را ادغام کنند.

آموزش Primavera از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از تعداد نامحدودی از پروژه ها، گروه های پروژه یا برنامه ها، فعالیت ها، مبانی، منابع و تعریف شده توسط کاربر پشتیبانی می کند و توانایی کنترل و پشتیبانی پروژه های بزرگ، پیچیده و چند وجهی برای سازماندهی تعداد نامحدودی از برنامه های هدف را دارد. Primavera راه های زیادی برای سازماندهی، فیلتر کردن و مرتب سازی فعالیت ها، پروژه ها و منابع فراهم می کند. همچنین، این نرم افزار رابط گرافیکی قدرتمندی برای برنامه ریزی و مدیریت و گزارش پروژه ها داشته و گزینه های برنامه ریزی و تنظیم قدرتمندی از جمله تنظیم مجدد منابع را ارائه می دهد.

ثبت نام دوره نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا P6)Primavera)