اصول شبکه

اصول شبکه

اصول شبکه

شبکه کامپیوتری یا شبکه داده، شبکه ارتباطی دیجیتال است که به گره ها امکان می دهد تا منابع را به اشتراک بگذارند. در شبکه های کامپیوتری، دستگاه های رایانه ای شبکه میتوانند با استفاده از لینک داده، داده ها را با یکدیگر مبادله کرده و ارتباط بین گره ها به واسطه رسانه های کابلی یا رسانه های بی سیم ایجاد می شود. دستگاه های رایانه ای شبکه ای که داده ها از انجا منشا گرفته، مسیریابی شده و خاتمه پیدا میکنند، گره های شبکه نامیده میشوند که می توانند شامل میزبان مانند رایانه های شخصی، تلفن، سرور و همچنین سخت افزار شبکه باشد. اصول شبک شامل شناخت نیاز کاربر، استفاده از سرویس برای حفاظت از اطلاعات و تکیه نکردن بر شبکه و طراحی انعطاف پذیری میشود.

اصول شبکه
اصول شبکه

دوره اصول شبکه بر توضیح اینکه چگونه اینترنت، از بیت ها بر روی سیم ها تا پروتکل های سطح کاربردی، کار میکند تمرکز دارد و اصول نحوه طراحی شبکه ها و پروتکل های شبکه را توضیح می دهد. البته این دوره، بسیاری از مفاهیم را در تمرینات فعلی و تحولات اخیر، نظیر شبکه خنثی و امنیت DNS، گنجانده است. این دوره زمینه یادگیری اتصال شبکه های محلی (LAN) و شبکه های گسترده (WAN) را فراهم کرده و دانشجویان شیوه اتصال دستگاه های سخت افزاری و راه اندازی دسترسی به اینترنت را یاد میگیرند.

برنامه آموزش اصول شبکه ، ترکیبی از سخنرانی ها و تمرین های عملی برای ارائه مهارت در پیکربندی سیستم و اصول شبکه های کامپیوتری است. این برنامه های آموزشی ممکن است شامل بحث، سخنرانی ها و پروژه هایی باشد که با اصول پایه شبکه و تحولات جاری در این زمینه در ارتباط هستند. موضوعات مورد مطالعه در کلاس اصول شبکه کامپیوتری در زمینه های مهارت هایی مانند تجزیه و تحلیل عملکرد و اندازه گیری، بررسی مکانیسم پروتکل، کنترل شبکه، توالی و شبیه سازی، ساخت شبکه پیشرفته و امنیت شبکه است.

ثبت نام دوره اصول و مبانی شبکه