دوره مدیریت صنعتی

آشنایی با دوره مدیریت صنعتی

آشنایی با دوره مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی چیست؟

تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهم‌تر و مؤثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیم‌گیری مناسب و مطلوب باشند. در کشور ما دارای شاخه هاي متعددی مي باشد که از آن جمله مي توان به مديريت بازرگاني، صنعتي، دولتي، جهانگردي، بيمه، بيمه اکو، امورگمرکي و امور بانکي اشاره کرد و همچنين از شاخه های تخصصي تری مثل اداره امور بيمارستانها نام برد.

 تفاوت دو رشته مدیرت صنعتی و مهندسی صنایع :

باید گفت :در رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تكنیكی صنایع می‌پردازند، اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاكید بیشتری دارد.رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ، مشتركات فراوانی دارند زیرا دروس مدیریت در هر دو رشته از اهمیت بسیاری برخوردار است اما آنچه كه باعث تمایز دو رشته از یكدیگر می‌شود، آن است كه رشته مدیریت صنعتی بیشتر به مدیریت نیروی انسانی می‌پردازد ولی رشته مهندسی صنایع به مدیریت فنی توجه دارد.

دوره مدیریت صنعتی
دوره مدیریت صنعتی

سه بعد اصلی آن :

1- فنی و تکنیکی

2- مالی

3- رفتاری و اجتماعی می باشد.

اهمیت این گرایش:

1- آشفتگی در بسیاری از موسسات بازرگانی و تولیدی عموما ناشی از عدم وجود اصول مدیریت و یا عدم رعایت این اصول است.

2- آموزش صحیح مدیریت می تواند در بهبود جامعه موثر باشد :

– شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن

– آگاهی از پیشرفتهای دانش و کاربرد آن بر اساس نیازهای جامعه بازار کار: فارغ‌التحصیلان این رشته دارای مدرک می‌توانند در قسمت‌های مدیریت تولید، اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالا مشغول بکار شوند. ضمنا توانایی فعالیت در امور مربوط به مدیریت و کنترل پروژه را نیز دارا هستند.

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت صنعتی، با زمینه‌های نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن و دریافت گواهینامه در عرصه عمل آشنا می شوند.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت صنعتی