بازار سرمایه

آشنایی با دوره بازار سرمایه

آشنایی با دوره بازار سرمایه

بازار سرمایه چیست؟

بازاری است برای خرید و فروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است. بین تامین کنندگان سرمایه مثل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی و متقاضیان مثل: شرکت ها،دولت یا اشخاص، کانال ارتباطی ایجاد می کند. یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می شود. و درآن قیمت های سهام به سرعت و به طور کامل تمامی اطلاعات موجود را منعکس می کنند. این مفهوم بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران از تمامی اطلاعات مربوط به قیمت در اتخاذ تصمیم های خرید و فروش خود استفاده می کنند. مفهوم دیگر این نظریه آن است اطلاعات در بازار سرمایه نامتقاران نیست.
در بازار سرمایه ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر بیش از یک سال است و برعکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به برگشت وجوه نیست.

آشنایی با دوره بازار سرمایه
آشنایی با دوره بازار سرمایه

اهداف پنج گانه :

  • توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه
  • بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه
  • ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان
  • بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی
  • توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه

قوانین تنظیمی و نظارتی حاکم بر بازار سرمایه به چهر دسته تقسیم می شوند:

1- فعالیت کارگزاران و سایر فعالان در بازار سرمایه
2- معاملات کارکنان رده بالا و سهامداران عمده
3- چگونگی فروش اوراق بهادار به عموم
4- فرایند گزارشگری شرکت ها

کاربرد گواهی‎نامه اصول بازار سرمایه

سمت مدیر سرمایه‎گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت‎های مشاور سرمایه‎گذاری.

مزایای مدرک

  • کسب صلاحیت حرفه ای در بین فعالان بازار سرمایه
  • امکان دستیابی به فرصت های شغلی بهتر و ارتقاء جایگاه فعلی
  • تسهیل در معرفی قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای افراد به بازار کار
  • افزایش ارتباطات و امکان ورود به جامعه حرفه ای فعالان بازار سرمایه

گواهینامه‏ های “مدرک اصول بازار ” به عنوان مدرک پایه ای و پیش نیاز سایر مدارک، همواره مورد توجه ویژه متقاضیان بوده است.

ثبت نام دوره مقررات اصول بازار سرمایه