دوره مدیریت منابع انسانی

آشنایی با دوره مدیریت منابع انسانی

آشنایی با دوره مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است.که با جنبه های فعالیت اعضای سازمان بستگی دارد. به ویژه برای آموزش دادن به اعضا، ارزیابی عملکرد،کارمندیابی، ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.
مدیریت امور کارکنان حوزه ای می باشد که به اندازه کل حوزه مدیریت سابقه دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح شده است.
تعریفی دیگر
عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند.

اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است که می‌توان به صورت زیر آن را بیان نمود:
– تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه

– پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد

– حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان

– تأمین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که در یک جهت لازم بین اهداف شخصی آنها، و هدف‌های سازمان ایجاد شده.

دوره مدیریت منابع انسانی
دوره مدیریت منابع انسانی

وظایف این دوره:
– سازماندهی
که خود دارای وظایفی هستند(طراحی شغل-طبقه بندی مشاغل-تجزیه و تحلیل شغل)
– جذب منابع انسانی
(کارمندیابی-انتخاب-برنامه ریزی-استخدام)
– توسعه منابع انسانی
(مدیریت عملکرد-آموزش-
– بهداشت ایمنی و رفاه
(بهداشت-ایمنی و رفاه)
– امور استخدام کارکنان
(چارچوب قانونی و مقررات دولتی)
(رویه ها و اقدامات استخدام)

مهارت های پیش نیاز در این رشته:

– علاقمندی به مباحث مدیریتی و دلسوزی برای حل انها
– قدرت توان ادراک، تجزیه و تحلیل، و نهایتا حل مشکلات مدیریتی در سازمان

این رشته به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. همچنین فارغ التحصیلان این رشته بعداز دریافت مدرک و مهارت می توانند بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی HRM