تفاوت های DBA و MBA

تفاوت های DBA و MBA

تفاوت های DBA و MBA | هرچند در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها مدرک DBA و مدرک MBA ارزش یکسانی در سنجش شایستگی نیروی انسانی دارند ولی این دو در بطن تفاوت‌هایی دارند.

مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) مخفف عبارت (Master of Business Administration) مدرک مدیریت عمومی در مدیریت و حرفه تجارت است. دوره MBA مستقیماً بر حسابداری تمرکز ندارند و مدیریت ارشد به‌گونه‌ای هستند که دانش‌پژوهان را با کسب‌وکار و موارد مرتبط با آن چون حسابداری، بازاریابی، مدیریت تبلیغات و عملیات، برنامه‌ریزی و منابع انسانی آشنا می‌نمایند. در مدیریت MBA تمرکز بر آماده‌سازی دانش‌پژوه در حیطه رویکرد عملی قواعد و استراتژی‌های تجارت و مدیریت است و نه صرفاً بر آموزش مفاهیم تئوری کسب و کار. در اصل در این دوره دانش‌پژوه آن دسته از اطلاعاتی را دریافت می‌کند که از پیش وجود داشته است.
دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌‌وکار ((DBA مخفف عبارت (Doctorate of Business Administration) بالاترین درجه مدرک در مدارک حسابداری و مدیریت است. در اصل هر دوی درجات PHD و DBA پژوهش‌محور می‌باشند، همراه با تمرکز بیشتری بر درک مفاهیم تئوری تجارت، مدیریت و حسابداری نسبت به نگرش کاربردی آن‌ها. در طول این دوره آن‌چه در ورای تئوری‌های مدیریتی و در دوره MBA مطرح می‌شود آموزش داده می‌شود. در این دوره دانش‌پژوه علاوه بر این‌که آن دسته از اطلاعات از پیش‌آماده‌شده از طریق دستیابی به کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، مطالعات موردی، ارتباط با اساتید و در حین کسب‌وکار را دریافت می‌کند، پس از دریافت این اطلاعات خود نیز به محقق و تولیدکننده این دانش تبدیل می‌شوند.

تفاوت های DBA و MBA
تفاوت های DBA و MBA

به عنوان مثال دانش‌پژوه MBA چگونگی سوددهی را بررسی می‌کند و می‌آموزد که چگون سبب ایجاد سود و بازدهی مثبت شود. مدیر ارشد کسب‌وکار ممکن است در موقعیتی در یک مورد مطالعاتی (Case Study) خود را در موقعیت مدیر فروشی که با مساله‌ای حاد مواجه است قرار داده و پس از مواجه شدن با مشکلات فروش با مطالعه کیس به حل و فصل آن می‌پردازد.
دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌‌وکار تلاش می‌کند با توجه به کیس مطالعاتی منشأ سود را مشخص کرده و یک مورد مطالعاتی را ایجاد کند. تحت این نوع از مدیریت می‌توان مدلی را ساخته و توسعه داد به‌طوری که شرایط فروش و زمان‌هایی که فروش تحت نوسانات تقاضا است را توضیح داده و طراحی کند و سپس آن را بر کسب‌وکار سازمان خود و یا در سطحی جامع‌تر اعمال کرده و آزمایش نماید. دانش‌پژوهان DBA معمولاً افرادی مشغول در حوزه مدیریت و تجارت‌اند که به‌دنبال چالشی شخصی برای ارتقای سطح علمی و کاری خود در حوزه یک محقق هستند. این افراد بعضاً دارای مدرک MBA بوده و به دنبال فعالیت در هر دو حوزه مدیریت-تجارت و دنیای آکادمیک و توسعه دانش موجود خود می‌باشند.

لیست دوره های DBA

لیست دوره های MBA