مدرک DBA

مدرک DBA در ایران

مدرک DBA در ایران | با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد داخلی و خارجی رقابت و فعالیت‌ سازمان‌ها به شدت به چالش کشیده شده و مدیریت آن‌ها به مراتب دشوارتر شده است. از این رو با توجه به جهانی شدن بازارهای داخلی و تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر عرصهٔ رقابت، در دست داشتن افراد باتجربه‌ٔ سازنده‌تر برای ورود به بازار جهانی و پایدار نگه داشتن کسب وکار، دسترسی به مدیریتی با دیدگاهی همه‌جانبه و آینده‌نگرانه از ملزومات بقای در بازار است. موفقیت در کسب‌وکار و راهیابی به بازار جهانی مستلزم وجود نیروی انسانی مدبر و کارآفرین در سطوح ارشد سازمانی است.

دوره‌ DBA که مختص پرورش مدیریت حرفه‌ای و در راستای بهبود و ارتقای کسب‌وکار ایجاد شده است در کنار دوره MBA می‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد.

مدرک DBA در ایران
مدرک DBA در ایران

این دوره در کشورهای آمریکایی و اروپایی بسیار محبوب و مورد قبول سازمان‌ها و در ایران در سال‌های ابتدایی رشد قرار دارد. در خارج از ایران این دوره در دانشگاه‌ها و در موسسه‌های آزاد ارائه می‌شود، حال آن‌که در ایران دریافت این مدرک بستر دانشگاهی ندارد و اخذ آن از موسسات آزاد پیگیری می‌شود.

مدرک پایانی DBA در ایران هنوز آن چنان که باید شناخته شده نیست و ارزش آن بسته به اعتبار مرکزی است که مدرک از آن‌جا اخذ می‌شود و به تبع تحصیل و اخذ مدرک در موسسات معتبر و مطرح‌تر به اعتبار مدرک آن‌ها می‌افزاید.

لیست دوره های DBA