روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان

در روانشناسی کودک و نوجوان بلوغ بین سنین 12 تا 19 سال اتفاق افتاده برای بچه هاو افراد بزرگسال ، زمان چالش برانگیزیست. بنابراین ، گذر از زمان کودکی به بلوغ به زمینه مورد علاقه روانشناسان، مشاوران، والدین تبدیل شده؛ و شیوه ای برای شناخت تغییرات فیزیولوژیکی، فیزیکی و احساسی است که دراین مرحله مهم از رشد فردی اتفاق می افتد.
هدف اصلی روانشناسی نوجوانان ، تشویق به درک مسائل توسعه، تأثیرات اجتماعی فرهنگی و تأثیرات بیولوژیکی است که موجب کاهش سلامت روان نوجوانان می شود. با توجه به این دانش افزایش یافته، روانشناسان نوجوان پس از آن می توانند استراتژی هایی را برای بهبود رفاه و عملکرد کودکان پیش دبستانی و نوجوانی ارائه کنند.

روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی بالینی کودک، تخصصی در روانشناسی حرفه ای است که دانش علمی را برای ارائه خدمات روان شناختی به نوزادان، کودکان نوپا، کودکان و نوجوانان در محیط اجتماعی توسعه داده و اعمال می کند. از ویژ گیهای خاص تخصص روانشناسی بالینی کودک این است که نیازهای اساس کودکان و نوجوانان و چگونگی تاثیر محیط های اجتماعی و خانواده بر توسعه شناختی، سازگاری رفتاری و وضعیت سلامتی کودکان و نوجوانان را می شناسد . تخصص روانشناسی کودک بالینی شامل مطالعه، ارزیابی و درمان طیف وسیعی از مشکلات بیولوژیکی، روحی و اجتماعی مرتبط با کودکان و نوجوانان است.
دانشجویان باید دوره هایی را برای بدست آوردن دیدگاه کلی ازاین رشته بگذارانند که شامل یادگیری روانشناسی عمومی، تاریخچه روانشناسی، روانشناسی تجربی، روانشناسی فیزیولوژیکی، روانشناسی شناختی، روانشناسی غیر طبیعی، روانشناسی رشدی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت هستند. اما برنامه های درسی بعدی با توجه به مدرک دانشجویان متفاوت است.
مدارک رشته روانشناسی شامل فوق دیپلم( دو سال)، کارشناسی(B.Aیا B.S ، چهار سال)، کارشناسی ارشد(دو تا سه سال، M.A یا M.S)، دکترا(پنج تا هفت سال، Ph.d)، و دکتر روانشناس (Psy.D، چهار تا هفت سال) و مدارک رشته روانشناسی نوجوانان شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و Psy.D است.

لیست دوره های روانشناسی کودک و نوجوان