icdl

ICDL چیست ؟

گواهینامه ECDL / ICDL ، مدرک بین المللی کامپیوتری ست که توانایی یادگیری مهارتهای عملی کامپیوتر ی افراد در سطح جهانی را اثبات میکند. قابل ذکر است تفاوتی بین ECDL و ICDL وجود ندارد و هر دو معادل هستند و ECDL توسط کشورهای اروپایی صادر میشود. مهارت های کامپیوتری به افراد امکان میدهد تا فن آوری را شناخته و برای بهبود زندگی شخصی و حرفه ای خود از آن استفاده کنند.علاوه بر این، ماژول های ICDL برنامه عملی ای از مهارت ها و زمینه های دانش به روز ارائه می دهند .
برنامه های آموزش ، برای هر کسی که مایل به استفاده از رایانه و برنامه های کاربردی رایج است، مفید خواهد بود و بدون توجه به سن ، تحصیلات و زمینه آموزشی به همه توصیه میشود. اما، برنامه آموزش به طور خاص برای کسانی که مایل به کسب مدارک معتبر برای ارتقاء شغل فعلی و توسعه مهارت های فناوری اطلاعات هستند ، طراحی شده است.

icdl
icdl

و البته این افرا باید دانش یا مهارت های کامپیوتری کافی برای به دست آوردن مدرک ICDL داشته باشند. این برنامه، طیف وسیعی از ماژول ها شامل الزامات کامپیوتر، پردازش کلمات و IT را در بر میگیرد.
این دوره شامل مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات با استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها، پردازش ورد، صفحات گسترده، بانک اطلاعاتی، ارائه واطلاعات و ارتباطات میشود. علاوه بر این ، اهداف این دوره شامل بالا بردن سطح دانش فناوری اطلاعات (IT) و سطح صلاحیت در استفاده از رایانه های شخصی و برنامه های کامپیوتری رایج برای همه شهروندان ، حصول اطمینان از اینکه تمام کاربران کامپیوتر از بهترین شیوه ها و مزایای استفاده از کامپیوترشخصی آگاهند و افزایش بهره وری از تمام کارکنانی که نیاز به استفاده از کامپیوتر در کاردارند میشود.
گواهینامه ICDL ، توسط سازمان غیرانتفاعی ECDL صادر و ارائه شده و نشان دهنده مهارت عملی در اپلیکیشن های کامپیوتری ست.

ثبت نام دوره آموزشی icdl