اصول HSE

آموزش اصول HSE

آموزش اصول HSE

در هر پروژه و برنامه ای، حفظ جان پرسنل بیشترین تاثیر را بر فعالیت های تجاری و صنعتی دارد. آموزش HSE ، شامل طیف گسترده ای از دوره های ویژه توسعه یافته است که برای تجهیز کردن مدیران و کارکنان با مهارت و دانش لازم برای کار مؤثر و مدیریت مسائل پیچیده طراحی شده است. آموزش ایمنی بخشی جدایی ناپذیری از هر فرایند تجاری است. این برنامه آموزش غالبا چند منظوره و نیازمند ارزیابی و بررسی مستمر است. دوره های آموزشی HSE برای هر نوع سازمانی با هر انداره ای موجود و قابل ارائه هستند و ممکن است که این آموزش به صورت استراتژیک یا عملیاتی باشد و یا فقط روی پروژه های خاص هر منطقه اعمال شود.

آموزش موضوعات بهداشتی و ایمنی در محل کاربه کارکنان وقت گیر، پرهزینه و در عملیات و فعالیت های تجاری اختلال ایجاد میکند. و جزء هزینه اضافه بدون بازپرداختی ست که به سازمان تحمیل میشود. اما این فرض ثابت نشده است. متاسفانه، سالیانه تعدادی ازکارکنان صنایع مختلف مجروح میشوند که از طریق آموزش، این آمار کاهش می یابد.

اصول HSE
اصول HSE

مزایای آموزش بهداشت و ایمنی در محل کار شامل کارفرما و البته کارمندی که در معرض خطر است میشود.  گام اول برای حفظ ایمنی در محیط کار،  تخصیص زمان کوتاهی برای بحث در مورد مسائل بهداشتی و ایمنی با کارمند ها ست. علاو ه بر این،  شرکت های بیمه به کارفرمایانی که به طور جدی به مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی میپردازند توجه خاص دارند،  و نرخ حق بیمه اغلب این موضوع را منعکس می کند.

اولویت بندی ایمنی و سلامت کارکنان و مشتریان در طول عملیات ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از اینکار، تضمین محیط کاری امن برای کارکنان و تعهد برای مسئولیت ایمنی خود و دیگران است. ما بر این باوریم که داشتن ایمنی در سطح جهانی، ترکیبی از داشتن نگرش درست، تصمیم گیری درست و اقدامات درست است. ایمنی جهانی نیز نشانه ای از کیفیت است. کسب و کارهای امن کسب و کار مولد هستند. بنابراین، تمام کارکنان باید به طور فعال در از بین بردن یا کنترل عوامل تهدیدکننده کوشا باشند.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی