مدیریت هزینه

مدیریت هزینه چیست ؟

مدیریت هزینه ، فرایند برنامه ریزی و کنترل بودجه کسب و کار است. هزینه، نوعی حسابداری مدیریتی است که به کسب و کار امکان میدهد تا برای کاهش احتمال اضافه شدن بوجه، هزینه ها را پیش بینی کند. بسیاری از شرکت ها، از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه های خاص و همچنین مدل کسب و کار بهره میگیرند. معمولا هنگام استفاده از مدیریت هزینه برای پروژه، پروژه هنوز در مرحله برنامه ریزی است اما هزینه های مورد انتظار محاسبه می شوند.

در طول پروژه، تمام هزینه ها ثبت و نظارت و بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها در راستای برنامه مدیریت هزینه هستند. پس از اتمام پروژه، هزینه های پیش بینی شده و هزینه های واقعی را می توان مقایسه و تحلیل کرد که اینکار به پیش بینی مدیریت هزینه های آینده کمک خواهد کرد.

مدیریت هزینه
مدیریت هزینه

مزیت های این دوره شامل موارد توانایی پیش بینی هزینه ها و هزینه های آینده پروژه، ثبت و تعیین یک رکورد مشخص از تمام هزینه های پیش بینی شده، توانایی تعیین و تایید هزینه ها قبل از پروژه و توانایی کنترل هزینه های پروژه میشود.
یکی از دلایل بررسی هزینه قبل از شروع هر پروژه ، جلوگیری از هر گونه بودجه و هزینه بیش از حد، کاهش هزینه ها و یا کم کردن پیش بینی هزینه ها ست. معمولا پروژه ای که به خوبی تعریف شده باشد به تسهیل مدیریت مناسب هزینه ها کمک کرده و پروژه را برای ذینفان سودآور میکند. از طریق مدیریت هزینه، میتوان به بررسی هزینه های غیر منتظره نیز پرداخت .

برخی از سازمان ها از برنامه های مدیریت هزینه برای پروژه های خاص یا مدل کلی کسب و کار استفاده می کنند زیرا فقدان مدیریت می تواند تا حد زیادی سود و فرآیندهای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. برای جلوگیری از چنین وقایعی، آموزش مدیریت هزینه به کارآیی سرمایه گذاری برای افزایش بازده سرمایه گذاری کمک کند. بنابراین، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان دارای مهارت های لازم برای یک طرح مدیریت هزینه مناسب هستند.

ثبت نام دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه