بیماری در طب سنتی

انواع بیماری در طب سنتی

انواع بیماری در طب سنتی

در طب سنتی برای هرچه راحت‌تر و سریع‌تر تشخیص دادن و درمان اختلالات،‌ بیماری‌ها را به دو دستهٔ بیماری‌های ساده و بیماری‌های مرکب تقسیم می‌کنند.بیماری‌های ساده آن دسته از بیماری‌هاییست که به اندام‌های ابزاری و اندام‌هایی که اجزای مشابه دارند روی می‌آورند. و بیماری‌های مرکب دستهٔ بیماری‌های مادرزادی، بیماری‌های اندازه، وضعی و…اند.)
در طب سنتی بیماری‌های ساده خود نیز به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

• بیماری‌های سوء مزاجی

• بیماری‌های اتصال و تفرق

• بیماری‌های سوء ترکیبی

 

بیماری در طب سنتی
بیماری در طب سنتی

که به شرح مختصری از هر کدام می‌پردازیم:

بیماری‌های سوء مزاجی: خارج شدن از مزاج طبیعی بدن و درآمدن از حالت اعتدال سبب بیماری فرد می‌گردد. افرادی که دارای تغذیهٔ نامناسب با مزاج خود از لحاظ گرمی، سردی، خشکی و رطوبت هستند در طب سنتی در این دسته جای می‌گیرند.بیماری‌های اتصال و تفرق: افرادی که پیوستگی بافتی از اعضای بدن‌شان را از دست داده‌اند. مانند افرادی که در عضوی از بدن دارای شکستگی و جوش‌خوردگی نامناسب هستند و دچار  محدودیت حرکت‌اند در طب سنتی در این دسته جای می‌گیرند.افراد مبتلا به سوء‌ترکیبی: افرادی که در بدن‌شان عضوی از ساختار غیرطبیعی است در طب سنتی در این دسته جای می‌گیرند. که خود به ۳ دستهٔ ۱. ایراد داشتن شکل ظاهر ۲. ایراد داشتن اندازهٔ عضو ۳. غیرطبیعی بودن عضو تقسیم می‌شوند.

تشخیص بیماری در طب سنتی در طب سنتی تشخیص بیماری نه‌ تنها با در نظر گرفتن وضعیت مزاج بیمار بلکه با در نظر گرفتن فصل، وضعیت روحی-روانی، سابقه ابتلای خانوادگی، شغل و… صورت می‌گیرد. پس از تشخیص نوع بیماری روش‌های درمانی متناسب با آن اتخاذ می‌شود.

منبع:

طب سنتی ایرانی

ثبت نام دروه طب سنتی مقدماتی