• خانه
  • مدیریت
  • راهکارهای موفق ارتباطی رسانه‌ ها و روابط عمومی‌ ها
روابط عمومی‌

راهکارهای موفق ارتباطی رسانه‌ ها و روابط عمومی‌ ها

راهکارهای موفق ارتباطی رسانه‌ ها و روابط عمومی‌ ها

به‌منظور دست یافتن به ارتباطی کارآمد و صحیح میان روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها را‌ه‌کارهایی موردنیاز است که در آن‌ها هدف، مسئولیت‌ها، محدودیت‌های ممکن، وظایف متقابل رسانه و روابط عمومی ، تبییت و تعیین شده باشد.پس هر دوی این حوزه‌ها باید به اختیارات، حدو‌حدودها، سطوح وظایف و توانایی‌های طرف مقابل آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز حاصل شوند. آشنایی و آگاهی کارکنان روابط عمومی‌ها به محدودیت‌های کار رسانه‌ها در:

• منعکس‌ کردن اخبار و گزارش‌های رسیده از سوی روابط عمومی‌ ها

• آگاهی یافتن و آشنایی کارکنان رسانه‌ها به عارضهٔ فقدان جایگاه مناسب

• آگاهی از میزان اختیار عمل روابط عمومی‌ ها ، دستگاه‌ها و سازمان‌ها سبب شناخت هرچه بیشتر و صحیح‌تر طرفیت و کسب درایت لازم برای ارتباط شده و از طرح و خواستن انتظارات نامعقول، خارج از توانایی و اختیار جلوگیری می‌کند.از سمت دیگر شیوه عمل جامع و روشنی از نحوه ارتباط روابط عمومی‌ ها با رسانه‌های جمعی تبیین نشده است و آیین‌نامه‌ای کامل و جامع تدوین نشده است که بتوان کمیت و کیفیت ارتباط متقابل آن‌ها مشخص نمود و به اجرا رساند. همین امر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات فراوان و ایجاد سوء‌تفاهم‌های بسیاری در عملکرد میان این دو شود.

راه‌کار‌های بهبود ارتباط کارآمد میان روابط‌ عمومی و رسانه‌:

• تشکیل همایش‌های علمی/تخصصی به‌منظور بررسی ابعاد همکاری و ارتباط روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها و بررسب روش‌های برای دستیابی به پیوند هرچه بیشتر و مستحکم‌تر این دو واحد ارتباطی و در نتیجه کاهش تعارض‌های میان این دو.

• تشکیل نشست‌های مشترک به‌طور مستمر میان نمایندگان روابط عمومی‌ و نمایندگان رسانه‌ به‌منظور بیان انتظارات، خواسته‌ها و انتقادات متقابل و رفع سوء‌تفاهمات.

روابط عمومی‌
روابط عمومی‌

• آماده‌سازی بستر شناخت بیشتر و آگاهی هرچه بیشتر دست اندرکاران روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها نسبت به وظایف واقعی، توانایی‌ها، محدودیت‌ها و حدود و ثغور فعالیت‌ها به منظور پرهیز از انتظارات نامعقول از یکدیگر

• تجهیز و سازماندهی نیروی انسانی متخصص و آگاه به مسائل ارتباطات و روابط عمومی ‌در واحدهای روابط عمومی‌و رسانه‌ها برای همکاری بهتر و موثرتر آنان و ایجاد تحول در نظام اطلاع رسانی جامعه

• تشکیل بانک اطلاعاتی جامع، کامل و بهنگام در روابط عمومی‌ها برای سرویس‌دهی به موقع به رسانه‌ها.

• برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان برای آشنایی آنان با آخرین تکنولوژی‌ها

• آموزش و تربیت خبرنگاران متخصص و باثبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی‌و هنری و… به منظور افزایش میزان کارآیی آنان در کسب اطلاعات تخصصی و فنی و انتقال و انعکاس آن از طریق رسانه‌ها به جامعه مخاطب تهیه و تدوین نظامنامه اخلاق حرفه ای برای کارشناسان روابط عمومی‌و روزنامه نگاران و مقید شدن آنان به شرافت کاری در فعالیت‌های ارتباطی و اطلاع رسانی بر پایه صداقت، درستی و واقع بینی

• تشکیل شورای مشورتی ارتباط با رسانه‌های جمعی در واحدهای روابط عمومی‌به منظور بحث و بررسی کارشناسی برای بهبود روابط و استفاده از ظزرفیت‌های موجود رسانه‌ها

• تحلیل محتوای رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون و مطبوعات) از سوی روابط عمومی‌ها برای پی بردن به میزان و نحوهٔ حضور و اثر فعالیت‌های سازمان موردنظر در رسانه‌ها و امکان برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های بخش ارتباط با رسانه‌ها

• ارزیابی، انتخاب، معرفی و تقدیر از روابط عمومی‌ها و رسانه‌های فعال از حیث همکاری با یکدیگر در جهت توسعه نظام اطلاع رسانی جامعه از سوی دستگاههای ذی‌ربط.

• تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جامع ارتباطی برای مشخص شدن و نظامندی نحوه صحیح و علمی‌ارتباط روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها در چهارچوب‌های معین مشخص به همت تشکل‌های روابط عمومی‌و رسانه‌ای جامعه.

ثبت نام دوره مدیریت روابط عمومی و سخنرانی