مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک سازمان

مدیریت استراتژیک و طراحی استراتژی

استراتژی مجموعهٔ تصمیمات ، اقدامات و فعالیت‌های یک‌پارچه در راستای گسترش استراتژی‌های کارآمد، به‌کارگیری و کنترل نتایج آن‌هاست. این درست از تصمیمات و عملکردها، برآمد و عملکرد بلندمدت سازمان را مشخص می‌کنند.
تعریف مدیریت استراتژیک با توجه به تعریف ارائه شدهٔ بالا، مدیریت مجموع فعالیت‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به مسائل مهم و برجستهٔ ‌سازمان است. تصمیمات استراتژیک سازمان توسط مدیران ارشد سازمان‌ها اتخاذ می‌شود. در طی این نوع مدیریت محیط‌های خارجی و داخلی بررسی می‌شود، استراتژی‌ لازم تدوین و اجرا، ارزیابی و کنترل می‌شود.بنابراین مدیریت استراتژی بر نظارت و ارزیابی بر فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد. مدیریت استراتژیک به سازمان امکان عمل به نحو خلاقانه را می‌دهد و  سازمان را از انفعال درمی‌آورد.

مراحل استراتژیک فرآیند مدیریت استراتژی شامل سه مرحلهٔ تدوین استراتژی‌ها، اجرای استراتژی‌ها و ارزیابی استراتژی‌ها است.

• تدوین استراتژی همان مشخص‌ ساختن ماموریت اصلی شرکت است. تعیین هدف‌های سازمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، شناسایی عوامل خارجی تهدیدکنندهٔ سازمان، شناسایی فرصت‌های خارجی ممکن و مفید برای سازمان، انتخاب استراتژی‌های متفاوت و گوناگون جهت ادامهٔ فعالیت‌های سازمان و جهت‌دهی به آن‌ها.

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک

• اجرای استراتژی همراه با در نظر گرفتن هدف‌های سالانهٔ سازمان، تعیین سیاست‌های سازمان، ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصیص منابع به گونه‌ای که استراتژی‌های تدوین شده به بهترین نحو به اجرا در بیایند می‌باشد.
• ارزیابی استراتژی از مفاد ضروری این مراحل است. از آن‌جایی که استراتژی‌های فعلی که منجر به موفقیت شده‌اند، الزاماً سبب موفقیت آتی سازمان نخواهند بود، باید استراتژی‌ها مدام مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. موفقیت کنونی سبب بروز مسائل جدید می‌شوند که این مسائل جدید باید در استراتژی‌های بعدی مد نظر گرفته شوند.

ویژگی های مدیریت چیست؟

• مدیریت استراتژی وظیفهٔ مدیریتی بلندپایه است. از آن‌جایی که مدیریت استراتژی مربوط به آیندهٔ سازمان بوده و سعی در مشخص کردن راستا و جهت برای آن دارد، مدیریت استراتژیک بر عهدهٔ مدیران بلندپایهٔ سازمان است.

• مدیریت محیط را از نزدیک دنبال می‌کند و به آن به عنوان یک سیستم می‌نگرد. سازمان با محیطی که در آن قرار گرفته است در تعامل و ارتباط نزدیک قرار دارد و هر تغییری در محیط سبب ایجاد تغییر در سازمان نیز می‌شود.

• مدیریت استراتژیک معطوف به آيندهٔ سازمان می‌باشد و در ارتباط با هدف‌های بلند مدت سازمان است. مدیریت استراتژیک در پی این است که در افق زمانی تعیین شده سرنوشت سازمان چه خواهد بود و برای نیل به این اهداف از چه جهتی باید عبور کرد.

• مدیریت استراتژیک هدف، تصمیم و فعالیت‌هایی را که در داخل سازمان از بالاترین تا پایین‌ترین تععین می‌کند. و تمامی مدیران رده پایین را نیز راهنمایی می‌نماید.

ثبت نام دوره مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC