نرم افزار SolidWorks

نرم افزار SolidWorks

نرم افزار SolidWorks ، رایج ترین نرم افزار در میان مهندسان و طراحان است. این تکنولوژی به تیم طراح امکان میدهد تا محصول را در محیط های مختلف قرار داده و با ایجاد تغییرات کلی و جزئی، آن را طراحی کنند. یکی از مزیت استفاده از نرم افزار SolidWorks سهولت یادگیری و ایجاد طرح های سه بعدی ساده تر است که باعث افزایش بهره وری می شود. این نرم افزار به طراح کمک میکند تا داده ها را وارد، ترجمه و ذخیره کرده ودر عین حال انعطاف پذیری و قابلیت دسترسی آن ر ا نیز حفظ کند. همچنین، نرم افزار SolidWorks امکان آزمایش طرح در زمان واقعی و تحت شرایط مختلف را فراهم می کند. مهندسان و طراحان، این نرم افزار را به عنوان راهی نوآورنه برای حل چالش های پروژه در نظر میگیرند.
دوره های آموزشی نرم افزار SolidWorks می تواند به مهندسان در دستیابی به اهداف تجزیه و تحلیل طرح کمک کند. این دوره، طیف گسترده ای از CAD مکانیک، اعتبار طراحی، مدیریت داده های محصول، مبانی ایجاد، ویرایش و ذخیره سازی مدل های 3D ، ارتباطات طراحی و ابزارهای بهره وری CAD را در اختیار می گذارد. بعد از اتمام دوره دانشجویان میتوانند طرح های محدود ایجاد کنند، با استفاده از دستگاه های مستقل، مدل های پیچیده بسازند و نمودار را چاپ / طراحی کنند.

نرم افزار SolidWorks
نرم افزار SolidWorks

برنامه آموزش SolidWorks ، ابزار ضروری و تکنیک های مدل سازی برای طراحی موثر در SOLIDWORKS و توسعه محصول را آموزش میدهد. مباحث این برنامه عبارتند از ایجاد بخش اول 3D طرح ها مدل سازی با استفاده از ویژگی های Extrude و Revolve مواد، رنگ ها و پس زمینه ها ،طرح بندی اشکال و چند ضلعی های ، ساخت هندسه افست عناصر حرکتی، کپی و چرخش کار ، محور و سیستم مختصات، ایجاد طرح های صاف و زاویه دار با چفت ها مدل سازی بخش پیشرفته ویژگی های Loft و Sweep ، اضافه کردن جداول طراحی قطعات و اضافه کردن ابعاد نماد به نقاشی .
گواهینامه SOLIDWORKS ،معیار اندازه گیری دانش و مهارت کار با نرم افزار SOLIDWORKS است.

ثبت نام دوره نرم افزار مدلسازی جامدات سالید ورکس(SolidWorks)