طب سنتی مقدماتی

اصول طب سنتی مقدماتی

در دوره اصول طب سنتی مقدماتی مدرن ، طب سنتی هنوز هم برای جامعه حائز اهمیت است. امروزه بسیاری از داروهای گیاهی در بازار وجود دارند که هر یک دارای مزیت ها و معایب مخصوص به خود هستند. از جمله مزیت های دارو های گیاهی مورد استفاده در طب سنتی مقدماتی میتوان به هزینه کم برخی از گیاهان، موثر بودن در کاهش وزن و کاهش خطر چاقی ، موجود بودن در هر داروخانه یا فروشگاه بهداشتی بدون نیاز به نسخه و کمک به درمان بیماری عروق کرونر و کاهش سطح کلسترول در جریان خون اشاره کرد. همچنین، برای این گیاهان معایبی نیز برشمرده شده که شامل خطر خرید گیاه اشتباهی و طول کشیدن پروسه درمان است. طب سنتی نقش مهمی در تحول سیستم بهداشت سلامتی اولیه دارد و مدت ها قبل به رسمیت شناخت شده بود.

طب سنتی مقدماتی
طب سنتی مقدماتی

آموزش طب سنتی مقدماتی، سیستم های دانش، شیوه ها، ظرفیت ها و توانایی های شرکت ننندگان را بهبود میبخشد و بدین ترتیب موجب بهبود کیفیت و کارآمدی طب سنتی میشود. امروزه آموزش طب سنتی مقدماتی درهمه کشورها مانند روسیه، آفریقا و چند کشور اروپا همه گیر شده است. و روسیه در دوره پس از انقلاب به بررسی جدی و علمی طبیعت و داروهای گیاهی طب بومی پرداخته است و اگر در کشورش درمان خاصی برای بیماری جدی وجود داشته باشد آنرا عمومی میکند. در این بین، کشور چین نیز با توجه به ادغام سیستم مراقبت های بهداشتی سنتی، پوشش مراقبت های بهداشتی مناسبی را برای طیف وسیعی از اقشار شهری و روستایی فراهم کرده است.
دوره های طب سنتی مقدماتی در نقاط مختلف جهان ، متفاوت و متمایز هستند. طب سنتی در کشورهای توسعه یافته به عنوان طب مکمل ، جایگزین یا غیر متعارف شناخته می شود و ازطب زیستی معمولی یا طب به اصطلاح غربی قابل تمایز است.
گرایش های طب سنتی مقدماتی شامل داروسازی در طب سنتی ، طب سنتی و تاریخچه طب سنتی بوده که مقطع و مدرک متفاوتی دارند.

ثبت نام دوره طب سنتی مقدماتی