مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری چیست؟

مدیریت پرستاری (Nursing management) جنبه‌ای از جنبه‌های پراهمیت مراقبت سلامت است که به سازمان‌دهی و تصمیم‌گیری سازمانی نیازمند می‌باشد. در طی این فرآیند به انجام مواردی چون برنامه‌ریزی،سازمان‌دهی و کنترل امور مربوطه پرداخته می‌شود. از نیروهای متخصص مدیریت پرستاری در مکان‌هایی چون بیمارستان، خانه‌های سالمندان و سایر محیط‌های پرستاری استفاده می‌شود.

افرادی برای عمل در این حوزه واجد شرایط هستند که مهارت‌های بالینی داشته باشند، برای مردم و مراجعین ارزش‌گذاری قائل شوند، از توانایی تصمیم‌گیری برخوردار باشند ، از نیازهای پرستاری آگاه بوده و بتوانند به تجزیه و تحلیل نیازهای پرستاری بپردازند.

مدیریت خدمات پرستاری در بیمارستا‌ن‌ها شامل عناوین مترون/مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر گردشی، سوپروایزر آموزشی و سرپرستار می‌شود.

رشتهٔ مدیریت پرستاری چیست؟

به سبب ضرورت و لزوم آشنایی و شناخت پرستاران نسبت به مبانی و اصول مختلف مدیریت در سطوح مدیریت پرستاری از پایین‌ترین سطح کاری تا بالاترین آن‌ها رشتهٔ‌مدیریت پرستاری در سال‌های اخیر در مقطع تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی شده است.

از آن‌جایی که تمامی مراکز درمانی نسبت به حفظ سلامت و جان انسان‌ها وظیفهٔ سنگینی برعهده دارند و از آن‌جایی که برقراری این ایمنی و سلامت در درجهٔ اول بر عهدهٔ پزشکان و در کنار آن‌ها پرستاران و سایر کادر درمانی است نیاز به آموزش مدیریت پرستاری برای سازمان‌دهی و کنترل کارکنان و رسیدگی به امور بخش‌ها از ضروریات بخش‌های درمانی و بیمارستان‌ها است.

مدیریت پرستاری
مدیریت پرستاری

نا آشنایی با علم مدیریت در تمامی سیستم‌ها به‌ویژه سیستم‌های درمانی که بیش از همه نیازمند اداره بر طبق اصول هستند می‌تواند مشکل‌زا باشد و از آن‌جایی که مدیریت تجربی و وابسته به آزمون و خطا از ریسک و خطر بالایی برخوردار است اخذ مدرک مدیریت پرستاری و آموزش اصول مدیریت پرستاری از اموری است که لزوم پرداخت به آن باید در اولویت سازمان‌های درمانی قرار بگیرد.

مدیریت و سازماندهی در پرستاری

هرچند مدیریت در مفهوم عام آن قدمتی بسیار دارد اما آن‌ چیزی که امروزه آن را با نام دانش مدیریت می‌شناسیم در حیطهٔ مدیریت موسسه‌ها و سازمان‌ها تکامل یافته است. تا قرنی پیش سازمان‌ها در مقیاس کوچک‌تر و کم‌تر گسترده وجود داشتند و از همین رو به دور از پیچیدگی‌های امروزی با یاری گرفتن از شیوه‌های ساده‌ای اداره می‌شده‌اند. این در حالی است که با وسیع‌تر شدن سازمان‌ها و گسترش حوزهٔ عملکرد آن‌ها بر پیچیدگی امور و متعاقباً بر پیچیدگی مسائل گوناگون مدیریتی آن نیز افزوده شده است. کنترل منابع، حسابرسی دقیق و به موقع به امور، آگاهی از رکود و تورم و … از توانایی‌ها لازم برای مدیریت در هر زمینه‌ای است. از همین رو داشتن مدرک مدیریت پرستاری در حوزهٔ پزشکی و پرستاری نیز یاوری توانمند در بهبود اوضاع مراکز درمانی و تسهیل‌سازی روند پیش‌برد سازمان‌هاست.

ثبت نام دوره مدیریت پرستاری