تاریخچه mba

تاریخچه MBA

MBA یا کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ، در اوایل قرن بیستم ودر زمانی که ایالا ت متحد ه به سمت صنعتی شدن و یافتن رویکرد علمی برای مدیریت پیش میرفت، مطرح شد. موضوعات اصلی MBA شامل اصول حسابداری، حسابداری مالی، مدیریت بازاریابی و استرتژی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و کار آفرینی و برنامه ریزی برای کسب و کار هستند. سه نوع MBAاصلی وجود دارد که شامل ام بی ای عمومی (به مطالعه دانش مدیریت پرداخته و به دانش کل نگرانه اشاره دارد)، MBA تخصصی (به مطالعه متمرکزمهارتهای خاص پرداخته و تخصصی را در بین شاخه های مختلف مدیریت کسب و کار برمیگزیند) و MBA فوق تخصصی میشود.

تاریخچه mba
تاریخچه mba

دوره های MBA ، پایه های دانش عملی و کاربردی مدیریت کسب و کار را تقویت میکند که با توجه به نوع MBA متفاوت بوده و شامل زمینه های مختلف کسب و کار مانند حسابداری، امور مالی، بازاریابی، منابع انسانی، عملیات و آمارهستند . علاوه بر این، دوره های ام بی ای فرمت های متنوعی دارند که رایج ترین فرمت آن، ام بی ای تمام وقت، ام بی ای اجرایی، ام بی ای نیمه وقت، دوره مکاتبات، دوره های MBAو دوره های آنلاین هستند که هر دوره مزیت ها و معایب مخصوص به خود را دارد. متوسط طول دوره های ام بی ای تمام وقت می تواند بین یک تا دو سال و نیمه وقت ها تا سه سال میرسد زیرا دانشجویان همزمان کار کرده و تحصیل میکنند.
برای یادگیری کسب و کار و مدیر موفق شدن، تئوری تنها کافی نیست؛ و موقعیت های کسب و کار متنوع باید شبیه سازی شده و دراختیار دانشجویان قرار بگیرند تا آنها راه حل های احتمالی را برای موقعیت مفروض ارائه دهند. به طور معمول، برای آموزش دانشجویان ام بی ای از دو تکنیک بررسی موردی و کار گروهی استفاده میشود. تکنیک بررسی موردی شامل مجموعه داده های مفید بوده و دانشجویان یاد میگیرند که اطلاعات را جمع آوری و سازماندهی کرده و از دیدگاه فردی که در بررسی موردی هست آنرا تحلیل کرده ودر موردش تصمیم گیری کنند. در روش کار گروهی، دانشجویان تجارب یادگیری شان را غنی میکنند؛ وتعامل با دیگران به آنها امکان میدهد تا دیدگاه دیگران را درک کرده، در بحث گروهی شرکت کنند و به نتیجه برسند.

لیست دوره های mba